Promoce

Z latinského promotio, od pro - moveo, postrčit, podpořit

Patří mezi mimořádné rodinné události a společenské akce. Promoce je slavnostní předání diplomů a završuje univerzitní studium nebo další akademické či vědecké tituly.

Místo konají je v nejhonosnějších sálech univerzit, které mají historický význam pro školu. Pokud vysoká škola nemá prostory pro konání promocí, užívají se jiné veřejné společenské síně ( např. Obecní dům v Praze).

V sálech diváky tvoří příbuzní a známí, kteří vstupují do místnosti jako první.

Oblečení

Pro pány je vhodný tmavý oblek, světlá košile, kravata. Oblečení dam odpovídá obleku muže.

Akademičtí funkcionáři, rektor, protektoři, děkani, profesoři, pedagogové jsou oděni do taláru.

Jako první promlouvá děkan a požádá rektora o svolení k promoci. Následuje výčet jmen absolventů a místo jejich narození. Netleská se ani negratuluje se nahlas. Rektor nebo jeho zástupce vysloví souhlas s udělením titulu absolventům. Rektorka nemá námitek.Promotor čte slib, který absolventi stvrdí. Přísahají na žezlo fakulty a pronáší formuli : SPONDEO AC POLLICEOR „Slibuji a zavazuji se". Zástupce promovaných studentů přednese děkovný projev.

Akademičtí funkcionáři odchází v opačném pořadí než přicházeli (první odchází rektor, poslední absolventi).

Blahopřání rodiny a známých probíhá až po skončení ceremoniálu a mimo slavnostní aulu.

Vhodný dárek je květina. Dary by neměly být příliš okázalé. Hodí se uspořádat slavnostní oběd.

Zdroj: česká televize, fotografie Grads Absorb the News

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse