Žofie a Jindřich z Ebrantshausenu

Dnes se shodují občanský i církevní kalendář na tom, že svátek má Žofie. Základem tohoto jména je řecké slovo sofía, po našem „moudrost". Vězte tedy, že všechny Zofinky, Žofky, ale i Sophie jsou ženy nejen krásné, ale i moudré.Světicí dnešního dne je Žofie Římská, která se narodila ve 3. století v Římě. Přijala evangelium a v době císaře Diocletiana, kdy vrcholilo pronásledování křesťanů, podstoupila asi roku 305 mučednickou smrt. Kolem roku 846 přenesl papež Sergius II. její ostatky do kostela sv. Martina di Monti v Římě, kde je pochoval pod hlavním oltářem. Někdy je zobrazována s mečem a neckami, což snad ukazuje na její smrt stětím, ale většinou ji můžeme spatřit s knihou a palmou. K Žofii se lidé modlili, aby se přimluvila proti pozdním mrazům a podpořila růst polních plodin. Ještě dnes mnozí vystavují balkónové květiny až po dnešním datu.
Dal ším dnešním světcem je Jindřich z Ebrantshausenu. Pocházel z hraběcího rodu Riedenburg a narodil se kolem roku 1120. Spíše než o radosti šlechtického života se zajímal o duchovní otázky. Odjel do Svaté země, kde se ve svém směřování ještě více utvrdil. Po návratu se usadil jako poustevník v řezenském biskupství u Ebrantshausenu. Zde žil plných 40 let až do své smrti, aniž by komu řekl o svém urozeném původu. Žil velmi chudě, na skromné živobytí si vydělával jako pastýř. Když prosil o almužnu, použil k tomu zvoneček, který měl vždy na krku. Jednou věřící našli poustevníka mrtvého, objevili jeho původ a chtěli jej pochovat do rodinné hrobky. Jindřich tomu však zabránil i po své smrti: oslí spřežení, které převáželo jeho mrtvolu, zůstalo náhle stát před ebrantshausenským kostelem a nehnulo se ani o krok dál. A tak jej pohřbili na čestné místo hned vedle chrámu. Od té doby zdejší věřící slaví průvodem jeho památku. V kostele také visí Jindřichův zvoneček, který prý má zázračnou moc a uzdravuje všechny nemocné hluchotou. Proto je také Jindřich uctíván jako patron proti bolestem uší.Dnešní den je někdy nazýván dnem studené nebo uplakané Žofky, která uzavírá triumvirát „ledových mužů" Pankráce, Serváce a Bonifáce. Nyní by tedy mělo už natrvalo přijít teplo.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse