Věra, Simeon, Demeter/Dimitrij, Brigita, Birgita a Brita

Dnes má v našem občanském kalendáři svátek Věra. Toto jméno je slovanského původu a je možné, zeje zkráceninou jména Věroslava. Věra znamená „víra"" a je považována za obdobu řeckého slova pištíš. Dá se bez přehánění říci, že toto jméno stále patří mezi nejoblíbenější jména světa. Od našeho tva­ru se v cizině liší pouze tím, že nemá háček, a na Slovensku zní Viera.V církevním kalendáři má svátek Simeon. Variantou tohoto jména je také Simon a obě mají původ v hebrejském Šimhón, což znamená „slyšící" nebo také „naslouchající". Běžně užívanou českou podobou je také Šimon. Obě jména se u nás používají současně, ale Simeon měl v našem starém kalendáři místo 18. února a Simon zase slaví svůj den 22. prosince. Jak se můžeme dočíst u evangelisty Lukáše, byl Simeon váženým starcem a prorokem v Jeruzalémě a ohlašoval příchod Mesiáše-Vykupitele. Přišel do chrámu zrovna v okamžiku, kdy tam Josef a Marie přinesli Ježíše k obětním obřadům. Simeon vzal malé dítě do náruče a předpověděl, že ono je tím očekávaným spasitelem světa. Na rozdíl od jiných však Simeon chápal Krista jako duchovního, nějako světského vůdce.
V kalendáři bychom dnes také nalezli Demetera či Dimitrije. Toto jméno má řecký původ (Démétrios) a znamená „náležející Démétře", mytologické Matce-Zemi a bohyni úrody. Podle našeho staršího kalendáře měl Dimitrij svátek 26. října.
Ve světovém kalendáři je Dimitrijů více. Dnes si připomínáme Dimitrije Soluňského. O jeho životě toho sice příliš nevíme, ale podle některých pramenů byl jáhnem umučeným v Sirmiu. Střediskem jeho kultu se však stala Soluň. Podle pověsti se zde prý narodil a byl zavražděn za vlády císaře Maximiana. Zemřel bez soudu, stačilo jen tvrzení, že vyznává křesťanství. Jak legenda postupně narůstala, stal se z Dimitrije prokonzul a slavný svatý bojovník. Jeho legenda nápadně připomíná příběhy sv. Jiřího a sv. Prokopia -z prostého mučedníka se pozvolna změnil ve vojáka, který byl podroben krutému mučení. Soluň se do dnešních časů chlubí tím, že uchovává ostatky tohoto světce, který je uctíván po celém Východě.
Také další jméno, které si dnes připomínáme, se v kalendáři objevuje vícekrát. Brigity, Brity nebo Birgity mají totiž svátek i 1. února a 21 října. Toto jméno má ryze keltský původ a znamená „opevněné hradiště':. Brigita je dodnes slavnou patronkou Irska. Původně byla druidkou-kněžkou a podle legendy sídlila pod velkým dubem. Kolem roku 470 ji pokřtil synovec sv. Pat¬rika a z její chýše postupně vznikl „kostel dubu" (Kill-Dara) a později i první ženský klášter v Irsku, ve kterém se shromažďovaly mladé dívky vyznávající křesťanskou víru.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse