Tadeáš a Marcel

Jméno Tadeáš je patrně hebrejského původu a základem bylo asi Taddai. Rozšířilo se díky latině, která mu dala podobu Thaddaeus. Nejčastěji je jmé¬no vykládáno jako „chytrý" nebo „rozumný", případně „smělý a odvážný".Toto jméno nosil apoštol a mučedník Juda Tadeáš, jenž měl v církevním kalendáři svátek 28. října. Má tu smůlu, že jeho jméno připomíná Ježíšova zrádce Jidáše. Kvůli tomu je kostelů zasvěcených Tadeášovi velice poskrovnu. Skoro dvě tisíciletí nebyl ani jediný, teprve v 19. století se zablýskalo na lepší časy - mnoha věřícím pomohly modlitby jemu adresované, a tak byl konečně vzat na milost. Od té doby je velice uctíván především v mohučském kostele sv. Quintina. Také v Novém zákoně se o něm příliš nepíše. Jedna legenda v šak přece jenom vypráví, že kázal evangelium spolu se Šimonem zvaným Horlivec v Sýrii, Mezopotamii a Persii. Tam oba nalezli i mučednickou smrt. Ostatky Judy Tadeáše jsou uloženy ve svatopetrském domě v Římě.
V církevním kalendáři má dnes svátek Marcel. Osudy Marcela Galia a Marcela Kandiajsme si připomenuli již 12. října.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse