Rodinné vztahy

Vztahy vzniklé narozením

Otec - rodiče
Matka - rodiče
Syn - děti
Dcera - děti
Bratr - sourozenci
Sestra - sourozenci
Děd - rodič otce nebo matky
Bába - rodič otce nebo matky
Praděd - rodič dědy nebo báby
Prabába - rodič děda nebo báby
Bratranec - syn strýce nebo tety
Sestřenice - dcera strýce nebo tety
Vnuk - dítě vašeho syna nebo dcery
Vnučka - dítě vašeho syna nebo dcery
Pravnuk - dítě vašeho vnuka nebo vnučky
Pravnučka - dítě vašeho vnuka nebo vnučky
Sestříně - dítě bratrance nebo sestřenice vašeho otce nebo matky
Bratříně - dítě bratrance nebo sestřenice vašeho otce nebo matky
Synovec - bratrův či sestřin syn
Neteř - dítě vaší sestry nebo bratra
Strýc - matčin nebo otcův bratr
Teta - otcova či matčina sestra nebo manželka otcova či matčina bratra

Vztahy vzniklé sňatkem

Manžel/Manželka - váš sezdaný partner
Zeť - manžel vaší dcery
Snacha - manželka vašeho syna
Švagr - bratr manžela/ manželky
Švagrová - sestra manžela/manželky
Tchán - otec manžela/manželky
Tchýně - matka manžela/ manželky

Vztahy vzniklé církevním obřadem a sňatkem

Křtěnec - dítě které je pokřtěné v prvních týdnech po narození, křtěncem může být i dospělý který projeví svůj úmysl přijmout křest a chce zachovávat přikázání křesťanského náboženství.

Kmotr/Kmotra - osoba, která podle tradičního pojetí převzala za dítě záruku (bude o něj pečovat v případě ztráty rodiče, bude rodičům pomáhat ve výchově, dítěti bude rádcem a důvěrníkem, spolu s rodiči bude pečovat o účast na nedělních bohoslužbách, přípravě svatého přijímání a biřmování). Pro kmotra nebo kmotru je toto dítě kmotřenec/kmotřenka.

Biřmovanec - je právě biřmovaný křesťan
Svědek Manžela - svědkové při sňatku
Svědek Manželky - svědkové při sňatku

 

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse