Pracovní konflikty

Konflikt je srážka dvou nebo více stran, které se nechtějí nebo nemohou dohodnout. Konflikty existují zanedbatelné, ale z druhého pohledu mohou být i vážné až tragické.

Rozdělení konfliktů :

 • Vnitřní konflikt (Intrapersonální) - vnitřní pocit jedince, konflikt mezi jeho pocity a názory.

 • Vnější konflikt (Interpersonální ) - konflikty mezi osobami (mezi dvěma osobami, jedincem a skupinou, skupinami)

Tři modely interpersonálních konfliktů podle Kurta Lewina:

 1. Člověk stojí mezi dvěma kladnými silami (konflikt apatence-apetence) - oba cíle jsou stejně zajímavé, ale není možné je mít oba naráz. Př. Jít do kina, nebo na tenis.
 2. Konflikt dvou záporných sil (konflikt averze-averze) - mám vykonat pro mě nepříjemný úkol nebo dost tres za jeho nesplnění. Musíme si vybrat mezi hodnotou menšího zla. Př. dostat poznámku, nebo pár facek.
 3. Konflikt má kladný i záporný cíl (konflikt apetence-averze) - abychom dosáhli vytouženého cíle, musíme napřed překonat překážku. Př. Pomazlit se se zvířátkem a obava, že mě kousne.

  gradienty apetence a averze.gif
  (gradient = změna fyzikální veličiny připadající na jednotku délky)

Reakce na konflikt

Je podmíněna např. stresem, postojem k situaci apod. Záleží na jedincích konfliktu, zda si přejí spor vyřešit a urovnat. Každý si osvojí svůj způsob řešení této situace a snaží se ho využívat. Správné je si osvojit více postupů a podle toho jaký nastane konflikt použít vhodný způsob řešení.

Interpersonální styly zvládání konfliktů
1. Orientace na sebe, na výkon
2. Orientace na druhé, na vztah

Želva = únikový styl - utíká od konfliktů a vzdává se svých cílů. Volíme ho v případě, že není šance uspokojit naše zájmy, mohou- li za nás druzí vyřešit konflikt snadněji a efektivněji nebo pokud potřebujeme získat další doplňující informace ohledně efektivního řízení konfliktu.

Žralok = soupeřivý styl - chce dosáhnout vítězství za každou cenu. Druhou osobu chce porazit. Na prvním místě preferuje cíle a uplatňuje je před vztahy. Využíváme ho při důležitých záležitostech, je- li třeba využít rychlého a rozhodného jednání.

Medvídek= přizpůsobivý styl -Pro něj jsou cennější vztahy než samotný cíl. Cílů se často vzdává. Je nekonfliktní a snaží se udržet souznění a harmonii. Využijeme ho tehdy, pokud přiznáme chybu, že jsme se mýlili. Když udělám chybu a chci ji napravit. Pokud je nutné dodržet stabilitu a harmonii.

Liška= kompromisní styl - je ochoten se vzdát svých cílů, ale totéž očekává od druhé strany. Hledá oboustranný užitek. Vhodný- pokud jsou věci důležité, aby způsobily rozvrat. Když se snažíme dosáhnout účelného řešení v časovém tlaku.

Sova= integrační styl - Sova je symbol moudrosti, zaměřuje se na vztahy i cíle. Konflikty chce zvládat bez menších chybiček. Snaží se uspokojit obě strany. Chce aby byli všichni vítězové a žádní poražení. Vhodný je pokud to má vést k dlouhodobému výsledku. Pokud jsou zájmy obou stran tolik důležité, že je nevyřeší společný kompromis, a kdy je třeba najít podstatu problému.

žralok, liška...gif
Příčiny vzniku konfliktů

 1. rozdílné životní cíle - je třeba najít společný kompromis mezi zúčastněnými stranami.

 2. materiální a finanční hodnoty - tyto konflikty jsou nejvíce pochopitelné a lze je nejsnáze vyřešit.

 3. vzájemná flustrace psychických potřeb, ignoruje- li někdo naše potřeby, nebo my ignorujeme potřeby druhých - je nutné přijít na příčinu, řešit ji pomocí odborníků.

Předcházení konfliktům

 • konflikt v pracovním týmu
  Konflikty na pracovišti vznikají většinou mezi nadřízeným a podřízeným. Většina konfliktů vzniká na základě odmítnutí kolegovi pomoci při určitém pracovním výkonu, nedostatečný pracovní výkon a ulívání se z něj, dále díky snaze o sebeprosazení a názorové odlišnosti, slovnímu projevu - zatajování, rozpornost, nezdvořilost. Musíme se naučit řídit tyto vznikající konfliktní situace. Snažit se tím upevňovat vztahy na pracovišti, aby byly jakýmsi kořením pracovního kolektivu.

  Podle jejich účelnosti rozdělujeme konflikty na:

  Mobilizující
  - mají pozitivní vliv na pracovišti. Manažer se snaží naopak vyvolat konflikt, který by sloužil k rozvoji týmu. Vše si musí připravit a účinně řídit. Vést konfliktní jednání klidně, věcně, bez zbytečných osobních emocí. Jsou to ovšem krátkodobé konflikty. Problém se vyřeší v krátkém časovém období. V závěru bychom měli odcházet s dobrým pocitem vítězství a správně vyřešeným koncem. Z pohledu pracovního týmu se nevyplácí předcházet vzniku konfliktu. Znemožní jim to kreativně myslet a nastavená pravidla jsou pro ně jakousi brzdou.

  Destruktivní - negativní projev. Manažer musí co nejrychleji zasáhnout a danou situaci vyřešit za pomoci všech dostupných pravomocí. Vedou totiž k pracovní nespokojenosti, sociální nejistotě a špatným mezilidským vztahům. Často ke konfliktům přispívají osoby: labilní, nevyrovnaní, dominantní, neurotici, hysterici a vztahovační jedinci.

 • obchodní konflikty
  Vznikají na základě vědomí, že konečný výsledek může být nebo je odlišný. Musíme si včas určit svoje představy a požadavky. Toto na obchodních jednáních většinou chybí. Mají jediný cíl zvítězit za každou cenu. To vyvolá konflikt a důsledkem jsou ztráty na obou stranách.
Zdroj: http://www.ekotern-servis.cz/konflikt, http://eso.vscht.cz/cache_data/30/vydavatelstvi.vscht.cz/knihy-internal/uid_isbn-978-80-7080-657-9/konflikty.html, http://web.quick.cz/psychologies/konflikt_a_rozhodovani.htm ( gradienty apetence a averze konfliktních situacích)

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse