Pavlína, Pavlín a Rajmund

V občanském kalendáři má dnes svůj svátek Pavlína. Základem tohoto jména je latinské slovo pauřus, což znamená „malý"". Pavlína nebo také Pavla má v kalendáři svátek hned několikrát: Pavla Římská jej měla již 26. led­na, Pavla Frassinettiová 11. června a konečně Pavla Alžběta Cerioliová až 24. prosince.Svůj svátek však také mohou slavit všichni Pavlínové, protože v kalendáři je dnes vzpomínka na Pavlína Trevírského, který se narodil kolem roku 300 v Akvitánii ve vznešené rodině. Ve svých 46 letech se stal nástupcem trevírského biskupa Maximina, od něhož předtím přijal i kněžské svěcení (Trier, Německo). Když císař Konstantin žádal na koncilu v Arles (Francie), aby byl alexandrijský patriarcha Atanáš odsouzen, byl Pavlín jako jediný z biskupů proti tomu. To se mu stalo osudným, neboť musel odejít do vy-hnanství až do Frýgie (dnes západní Turecko), kde 31. srpna roku 358 zcela vysílen zemřel. Dnes jsou jeho ostatky uloženy v kostele sv. Pavlína v Trevíru. V rakvi z cedrového dřeva je tam prý přenesl biskup Felix koncem 4. století a pochoval je v kryptě původního kostela. Později byla drahocenná rakev přenesena i s tělem do sarkofágu, který je dodnes k vidění.
V církevním kalendáři má dnes svátek Rajmund. Základem tohoto jména je starofranské Radin -mund čili „ochránce rady". Dnešní světec se jmenoval celým jménem Rajmund Nonnatus čili Nenarozený. Toto zvláštní jméno dostal proto, že musel být vyříznut z těla své zesnulé matky. Stalo se tak roku 1204 v Portellu (Španělsko).
Jako mladý muž vstoupil Rajmund v Barceloně do řádu mercedaru, který se věnoval vykupování křesťanských zajatců v Africe. Byl natolik šlechetný, že když jednou neměl dostatek peněz, nabídl sám sebe jako rukojmí a strávil pak v krutém vězení několik měsíců. Zemřel velmi mladý 31. srpna 1240 v Cardoně (Španělsko). Rajmund se stal patronem těhotných, chudých, dětí a nevinně obžalovaných. Samozřejmě se k němu modlí těhotné ženy, aby jim dopomohl ke šťastnému porodu a také proti horečce Rajmund Nonnatus byl v roce 1567 začleněn do římského martyrologia a roku 1681 byl jeho kult povolen pro celou církev. Na některých vyobrazeních nebo sochách je zachycen v kardinálském oblečení. Není však jisté, zda tuto hodnost vůbec kdy zastával.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse