Patricie, Ota, Proces a Martinian

V občanském kalendáři slaví dnes svůj svátek Patricie, ačkoliv v církevním je tomu tak až 25. srpna. Jméno má své počátky ve starém Římě a je odvozeno od přídavného jména patricius. Kdo se takto jmenuje, je tedy vznešeného, ano, lze říci i šlechtického původu. Jméno nemá nic společného s naší Vlastou, jak je někdy mylně uváděno.
Podle tradičního podání prý byla Patricie, kterou si dnes připomínáme, příbuznou císaře Constanta II. a narodila se někdy v 7. století. Žila prý na panovnickém dvoře a přijala křesťanskou víru. Žila velmi zbožně, sloužila obětavě a poctivě všem, kteří potřebovali pomoc. Vypravila se lodí do Svaté země, ale její plavidlo muselo přistát v Neapoli, kde Patricie náhle zemřela. Pochovali ji v klášteře svatých Níkandra a Marciana. Místo jejího hrobu začalo být velice brzy uctíváno a po nějakém čase zde vyrostl klášter benediktinek sv. Patricie.
V českém církevním kalendáři se dnes připomínáme Otu, ačkoliv ve světovém tomu tak bylo již včera. Toto jméno je počeštěnou formou německého Otto, které je pro změnu domáckou formou ke jménům Otfried, Otmar, Otomar aj. První slabika těchto jmen označuje majetek, takže jména mají význam „majetek střežící" nebo „slavný majetkem".
Pokud jde o Oty známé z našich dějin, většinou bohatí skutečně byli. Vzpomeňme jenom na Přemysla II. Otakara, „krále železného a zlatého". Jinak se mnoho Ottů objevilo v německých dějinách a někteří zasáhli lépe či hůře i do našich dějin. S Ottou I. Velikým se mnohokrát střetl náš Boleslav L, ale nakonec se oba mužové usmířili, Otta se dokonce zasadil o vznik pražského biskupství.
Konečně dalšími světci dnešního dne je dvojice Proces (Process) a Martinian. Narodili se v 1. století v Římě. Podle legendy byli oba pohanskými vojáky a hlídali v žaláři vězněné apoštoly Petra a Pavla. Dojati silnou vírou křesťanských zajatců, zřekli se římských bohů a nechali se pokřtít. Jejich nová víra se samozřejmě neutajila; zanedlouho se i oni ocitli za mřížemi a někdy kolem roku 70 skončili na popravišti. Dnes jsou pohřbeni pod jedním z oltářů ve svatopetrském domě v Římě.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse