Otakar a Monika

Podle občanského kalendáře dnes budou oslavovat všichni Otakarové. Jméno je německého původu, základem je germánský Odowakar, což zna­mená „majetek střežící"". Je zajímavé, že jméno Ottacarus chápali dříve souznačně s Přemyslem. Bylo to jméno královské a obě jména byla spojena v dynastii našich Přemyslovců.Na še historie zná dva slavné panovníky, kteří se tak jmenovali. Životní osudy Přemysla II. Otakara (asi 1233-1278) jsou dostatečně známy, poněkud méně se toho ví o jeho předchůdci Přemyslu I. Otakaru (asi 1155-1230). Byl synem Vladislava II. a Judity Durynské. O jeho mládí není mnoho známo, avšak víme, že v letech 1173-79 pobýval ve vyhnanství na dvoře míšeňských Wettinů, kde se také oženil s Adlétou Míšeňskou. Jeho druhá manželka se jmenovala Konstancie Uherská a vzal si ji po dramatickém rozvodu v roce 1198. Ještě předtím, asi od poloviny 80. let 12. století, začal Přemysl zasahovat do české a moravské politiky, až se konečně v roce 1192 stal českým knížetem. Ovšem již za rok o trůn přišel a musel opět do ciziny. Mezitím se stal českým knížetem jeho mladší bratr Vladislav Jindřich. Ten se však zachoval opravdu státnicky a předal vládu opomenutému Přemyslovi. Tuto nevídanou dohodu uzavřeli oba bratři 6. prosince roku 1197. Přemysl I. Otakar byl skutečně dobrým diplomatem: rozporů mezi adepty na římskoněmecký trůn využíval tak dokonale, že 15. srpna 1198 získal královskou korunu a s ní i řadu důležitých privilegií pro sebe i celou zemi. Dokonale také využil slabosti nového římského krále Fridricha II., který mu 26. září roku 1212 potvrdil Zlatou bullou sicilskou dědičnost královské hodnosti v přemyslovském rodě, nemluvě o řadě dalších velmi důležitých ustanoveních, která zvyšovala prestiž celého státu. Dá se tedy říci, že dlouhá vláda Přemysla I. Otakara byla velmi úspěšná a dala základ pozdějšímu rozkvětu země.
V církevním kalendáři má dnes svůj svátek Monika. Původ jména i příběh Moniky, matky svatého Augustina, jsme si stručně připomenuli již 21. května, kdy slavil Moniku náš občanský kalendář.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse