Monika, Ondřej a Rejčka

V občanském kalendáři má dnes svůj svátek Monika. Toto jméno má skutečně nevšední původ jedná se o prastaré fénické jméno s významem „bohyně".Dnešní světice je patronkou křesťanských žen a matek, lidé se k ní mo¬lí za záchranu dětských duší. Narodila se kolem roku 332 v Tagaste (Alžírsko) a vstoupila do manželství s Patriciem, s nímž měla tři děti. Nejstarší z nich byl pozdější světec Augustin, který jí dělal velké starosti. „Syn tolika slz se nemůže ztratit," řekl jednou milánský biskup Ambrož, když opět: oufale prosila Boha, aby napravil jejímu výstřednímu synovi život. Její prosby byly skutečně vyslyšeny, Augustin cestu k Bohu našel, a navíc se stal jedním z největších křesťanů všech dob. Avšak matka se toho již nedožila, zemřela roku 387 v Ostii (Itálie). Její ostatky odpočívají v Římě a také v klášteře Arrouaise v severní Francii. Augustin později ve svých překrásných Vyznáních vyjádřil své matce dík. Římský kalendář slaví Moniku 27. srpna.
V českém církevním kalendáři má dnes svůj svátek Ondřej Bobola, světový jej slavil již 16. května. Ondřej je původem jméno řecké a lze je vyložit jako „mužný". Ondřej Bobola takovým bezpochyby byl. Narodil se roku 1592 v palatinátu Sandomierz (Polsko) ve šlechtické rodině. V 18 letech vstoupil do jezuitského řádu a později působil jako obětavý misionář a kazatel. Díky němu se zdejší osady začaly postupně navracet ke katolicismu. Avšak čím větší jeho úspěchy byly, tím větší nenávisti musel čelit. Nakonec jej jeho protivníci zajali a krutě umučili k smrti. Stalo se tak 16. května roku 1657. Papež Pius XI. vzýval Ondřeje jako přímluvce za jednotu východní a západní církve.Dříve dnes slavila svůj svátek Rejčka. Toto jméno nosilo několik českých a polských královen. Nejznámější z nich asi byla Rejčka (* 1. září 1288), manželka českého krále Václava II. Při sňatku přijala jméno Eliška (Alžbě¬ta). Po smrti svého manžela (21. června 1305) se provdala podruhé, tentokrát za Rudolfa Habsburského (16. října 1306), ale již v červenci následujícího roku ve svých osmnácti letech znovu ovdověla. Jako dvojnásobná česká královna vdova získala velké bohatství a usadila se v Hradci Králové, s novou českou královnou Eliškou Přemyslovnou (manželka Jana Lucemburského) se ale nenáviděly. Kolem roku 1315 se Rejčka sblížila s vůdcem českého panstva Jindřichem z Lipé, s nímž po roce 1321 žila v Brně, kde také 18. října 1335 zemřela.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse