Mentoring, koučing

Mentoring

je způsob vedení zaměstnanců. Můžeme si ho představit jako vztah mezi mentorem a pracovníkem. Jedná se o dobrovolnou podporu jedné osoby (mentee) druhou (mentor). Mentoring také pomáhá novým zaměstnancům, aby se lépe zapracovali v novém prostředí.

Mentor

je obvykle starší a zkušenější pracovník, který je připravený svou odborností radit svým méně zkušeným pracovníkům. Obstarává roli poradce a zúčastňuje se hodnotícího pracovního pohovoru. Mentor pomáhá svému svěřenci zvýšit sebevědomí, profesní chování a schopnosti, pomáhá mu v kariéře, nabízí mu zkušené rady a mnoho dalšího.

Kde se vzal pojem mentoring

Slovo mentor pochází z řeckých bájí o Odysseovi, který se chystal do Trojské války, svěřil svou rodinu do péče Mentorovi. Měl za úkol vést je k samostatnosti a zodpovědnosti.

Koučing, koučování (Coaching)

metoda, která vám pomáhá zvýšit osobní i týmovou produktivitu a nalézt vaše vlastní řešení. Má vést zaměstnance k samostatnosti a zodpovědnosti . Koučink má obrovský vliv na spokojenost zaměstnanců v práci a udržuje dobrou atmosféru celé firmy. Této metody využívají jednotlivci i skupiny zaměstnanců nebo celé organizace. Výsledkem dobře provedeného koučinku je, že zaměstnanec je schopen koučovat nejen sám sebe, ale i ostatní ve svém okolí.

Kouč ( anglicky coach= instruktor)

je takový náš průvodce na cestě osobního růstu. Pomáhá nám utřídit si myšlenky, kontroluje nás při dodržování zvoleného cíle a zvyšuje osobní potenciál. Základním úkolem je naučit zaměstnance dosáhnout stanovených cílů a překonat překážky.

Kde se vzal koučing

S trochou nadhledu můžeme považovat za jednoho z prvních koučů filozofa Sokratese. Snažil se klást otázky, které vedly k nastínění vzniklého problému. Mimo jiné ale také provokoval a nahlodával vnitřní pocit důležitosti. Dnes je cílem koučů pomáhat lidem a firmám naplnit jejich potenciál. Koučink se vyvinul v 60.letech 20.století . Prvním ze zakladatelů se považuje Američan Timothy Gallwey a Angličan Sir John Whitmore, kteří spolupracovali a vznikl model, který J.Whitmore nazval GROW.

Slovo GROW (Růst) je mnemotechnickou pomůckou, jak si zapamatovat celkový proces koučování:

G...Goals - cíle
R...Reality - realita
O... Options - možnosti, alternativa řešení
W... Will - vůle,touha

Model GROW vám pomůže dosáhnout v krátkém časovém intervalu významného pokroku. Tato metoda je používána po celém světě.

V tomto však není podstata koučování, ta spočívá v kladení otázek, kterými si klient dělá jasný názor. Tím se dokáže rychleji a kvalitněji rozhodnout a přebírá za to veškerou zodpovědnost. Metoda se zpočátku využívala ve sportu a poté u manažerů, aby se zvýšila jejich výkonnost.

Kritéria typu koučování

Podle hloubky, kterou zasahuje

  • Transakční koučování - podporuje změnu akce
  • Transformační koučování - mění člověka samotného.

Podle oblasti života, které se dotýká

  • Profesní koučování - týkající se pracovních záležitostí

  • Osobní koučování nebo životní koučink (Life Coaching) - zabývající se tématy soukromého života lidí. Sebekoučování (self-coaching)- spočívá v tom, že koučem i koučovanou osobou je jedna a tatáž osoba. Snaží se tím zvýšit výkon a zlepšit schopnost učit se.

Podle počtu osob, se kterými se pracuje

  • Individuální koučink

  • Týmový (skupinový) koučink


Koučink a mentoring se řadí mezi nejrozšířenější formy rozvoje jedince v zaměstnání. Přesto fungují další spolehlivé metody jako je tutoring (vzdělání skupin). Doplňkovou metodou při rozvoji pracovníků je tzv. conselling neboli poradenství, probíhá mezi odborníky stejné kvalifikace a pomáhají hledat nová řešení při vzniklých problémech. Může probíhat i mezi counsellorem a pracovníkem, kde se snaží najít správné řešení při vzniklém problému.Zdroj: http://koucinkcentrum.cz/historie-koucinku, http://www.doprace.cz/mentoring-koucink-a-dalsi-metody-firemniho-vzdelavani/

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse