Marcel, Radim

V občanském kalendáři má dnes svátek Marcel. Toto jméno pochází z latinského Marcellus, což je vlastně zdrobnělina jména Marcus. Jazykovědci toto jméno překládají jako „malý bojovník".
Marcelů přináší světový kalendář hned několik. První má svátek 16. ledna a jmenoval se Marcel I. Číslice u jeho jména dává tušit, že se jedná o papeže. Skutečně, byl to jeden z následníků sv. Petra. Zprávy o jeho životě jsou však velice kusé. Některé prameny tvrdí, že nově uspořádal duchovní správu a církevní organizaci.Druhého světce připomíná kalendář 19. března a jeho jméno znělo Marcel Callo. Narodil se 6. prosince 1921 v dělnické rodině v Remeši (Francie) a od mládí působil v křesťanském mládežnickém hnutí. Po okupaci Francie německou armádou odešel dobrovolně na nucené práce do Německa, aby zde mohl mezi mladými Francouzi šířit evangelium. Nějaký čas se mu to opravdu dařilo, dokonce sloužil i tajné bohoslužby. To se ale pochopitelně nelíbilo gestapu, které jej 19. dubna 1944 zatklo a dopravilo do koncentračního tábora v Mauthausenu. Tam jej dozorci pro jeho víru utýrali k smrti; zemřel na prahu osvobození, 19. března 1945. Papež Jan Pavel II. blahořečil Marcela Calla již 4. října 1987 v rámci biskupské synody v Římě. Právě zde totiž probírali úlohu laiků v církvi a ve světě.30. srpna má svátek Marcel Kandia. Narodil se 27. července roku 1916 v Portici u Milána. Jeho otec byl bohatý průmyslník. Marcel pracoval v jeho firmě a cestoval po celém světě. Když navštívil země třetího světa, s hrůzou zjistil, kolik bídy a neštěstí v nich vládne. Založil v Itálii ústav na podporu misií do těchto zemí. Ve 40. letech financoval stavbu nemocnice v ústí Amazonky, ale stále cítil, že to není ono. V roce 1965 nastal v jeho životě zásadní obrat. Prodal všechno své jmění a odešel do Brazílie, aby se zde sám staral o malomocné a chudé. Své jednání obhajoval stále stejnou větou: „Nestačí vystavit šek. Musím se nasadit osobné." Vše, čeho v Brazílii Marcel Kandia dosáhl, všechny nemocnice i nadace a mnoho dalších dobrých věcí, které jsou s jeho jménem spojeny, slouží svému účelu do dnešních dnů. Novodobý misionář zemřel ve své vlasti 31. srpna 1983 a již v roce 1991 byl zahájen proces jeho blahořečení.V  církevním kalendáři je dnes připomenuta památka sv. Radima. Bližší informace o tomto bratru sv. Vojtěcha najde čtenář u data 25. srpna.Ve starém Římě byla uctívána bohyně úspěšných cest a bezpečných návratů Fortuna Redux.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse