Lubomír, Irenej

Dnes mají ve všech kalendářích svátek Lubomír a Irenej. Věřte nebo ne, významem se jedná o stejné jméno. Irenej a Ireneus jsou zřejmě řeckého původu, základ mají ve slově eirénaios, což znamená „mírumilovný" - čili Lubomír.
V kalendáři bychom nalezli Ireneje dva: jeden pocházel z Lyonu a druhý ze Sirmia. O něm víme velmi málo. Byl biskupem a zemřel mučednickou smrtí 6. dubna roku 304. Irenej z Lyonu byl žákem Polykarpovým a kolem roku 170 se stal v Lyonu knězem. Již v roce 177 jej tam jmenovali biskupem. Od té doby se vydával na četné misijní cesty, až se dostal do východní Galie. Vedle kázání napsal také slavné dílo Adversus haereses („Proti bludům"), je také autorem nejstaršího soupisu římských biskupů. Podle tradice zemřel Irenej kolem roku 202 mučednickou smrtí.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse