Lada, Kajetán a Sixtus (II.)

V občanském kalendáři má dnes svátek Lada. Toto ladné jméno je novodo­bého původu. Základem smyslu slova je lad a pořádek, jak ostatně znění jména napovídá. Ovšem věc má háček v tom, že jsou možná i vysvětlení ji­ná. Předně existuje staročeské slovo řada, což znamená „dívka"", „panna"". Srbochorvatština zná stejné slovo jako výraz pro manželku, přičemž lado znamen á pro změnu manžela. Půjdeme-li ovšem ještě dále, zjistíme, že u různých prastarých národů znamenalo slovo íada „paní, žena" (likyjšti-na, chaldejština aj.). Mohlo by nás to až zmást a vést k domněnce, že i ang¬lická lady má stejný původ. Ve skutečnosti má toto označení pro dámu velkého světa zcela jiný, až neskutečný základ. Původ tohoto slova musíme totiž hledat ve spojení hlaef-dige, což lze doslova přeložit jako „chléb hně-toucí" a říkalo se tak hospodyním. Málokterá řady to však dneska ví a možná o takové poznání ani nestojí.
V církevním kalendáři dnes slaví svůj svátek Kajetán a Sixtus. Jméno Kajetán je vlastně označením pro člověka, který pocházel z Gaeta, což byl přístav u Tyrhénského moře (odtud italská forma Gaetano). Patronem tohoto jména je Kajetán z Tiene. Narodil se roku 1480 v Tiene u Vicenzy (Itálie) v rodině pána okolního kraje. Díky svému talentu dosáhl vynikajícího vzdělání a působil v církevním úřadě v samotném Římě. Avšak teprve ve 36 letech se nechal vysvětit na kněze. Věnoval se především charitativní práci, ale brzy si uvědomil, že církevní organizace ani život v ní nejsou bez problémů. Patřil k prominentním katolickým reformátorům a založil kongregaci řeholních kleriků, kteří se stali vedle jezuitů hlavní silou církevní re¬formy v Itálii. Posledních pět let svého života pobýval Kajetán v Neapoli, kde v míru a pokoji dne 7. srpna 1547 zemřel. Papež Klement X. jej svatořečil v roce 1671.
Dalším světcem v církevním kalendáři je Sixtus. Toto staré latinské jméno znamená šestý, neboť římští synkové někdy dostávali jména podle pořadí svého narození. A tak zde byl Primus, Tercius nebo osmý Oktavius.
Dne šní Sixtus byl v pořadí druhým, ale ne narozením. Toto pořadové číslo znamenalo, že je druhým papežem tohoto jména. Narodil se někdy ve 2. a 3. století a víme o něm, že byl zatčen brzy po svém zvolení. Přišli si pro něho vojáci císaře Valeriana v době bohoslužby a ještě téhož dne jej kat po¬pravil. Stalo se tak 6. srpna roku 258. Spolu s ním bylo zavražděno ještě několik jeho druhů. Sixtovy ostatky byly přeneseny v 6. století do římského kostela, jenž byl po mučedníkovi pojmenován.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse