Judita, Tomáš (Becket) a Milada

V občanském kalendáři má svátek Judita. Toto jméno má svůj počátek v hebrejské Jehúdith a doslova znamená, že „zmíněná žena pochází z Judeje", že je „židovského původu".
V církevním kalendáři má dnes svátek Tomáš. Základem jména je syrské jméno Torná, vycházející ze slova teómá, což znamená „dvojče", „blíženec".
Dnes má svátek Tomáš (Thomas) Becket. Narodil se v roce 1118 v Canterbury bohatým normanským rodičům, kteří mu poskytli všestranné a velkorysé vzdělání. Asi v roce 1142 vstoupil Tomáš do služeb canterburského arcibiskupa Theobalda. Ten poslal bystrého mladíka studovat na kontinent kanonické právo a v roce 1154 mu udělil nižší svěcení a titul arcidiakona. Becket se v Anglii ani neohřál, když ho král Jindřich II. jmenoval svým kancléřem. Mezi oběma muži vzniklo velké přátelství a porozumění. Tomáš byl navíc dobrým společníkem, měl rád zábavu, hry a divadlo, nijak se nezříkal pozemského světa. Když však byl v roce 1162 dosazen na arcibiskupský stolec, jeho chování se změnilo k nepoznání. Povinnosti jeho úřadu jej zcela pohltily. Začal se věnovat péči o chudé a sám žil velice střídmě a zbožně. Protože se velice dobře vyznal v zákonech a především v kanonickém právu, dostal se brzy do sporů se samotným králem. Jablkem sváru se stal spor o to, kdo má soudit duchovní osoby, dopustí-li se zločinu. Situace se neustále přiostřovala, až v roce 1164 uprchl Becket po bouřlivém zasedání královské rady do Francie. Plných šest let trvalo, než se arcibiskup a král usmířili. Nutno podotknout, že pouze formálně. Ovšem již v roce 1170 vypukl konflikt znovu: Tomáš totiž sesadil všechny biskupy, kteří stranili panovníkovi. To byl pochopitelně přímý úder vůči Jindřichovi II. a král tehdy pronáší památná slova: „Kdo mne zbaví toho obtížného kněze?" To byla výzva pro čtyři rytíře, kteří v podvečer 29. prosince 1170 arcibiskupa v jedné z kaplí canterburské katedrály zavraždili.
Tomášova smrt otřásla celou zemí. Lidé jej ihned začali uctívat jako mučedníka a jeho kult se rychle rozšířil po celé křesťanské Evropě. Papež Alexander III. již v roce 1173 Tomáše Becketa kanonizoval. Příběh jeho života a především smrti se stal předlohou četných literárních zpracování.
V kalendáři bychom dnes nalezli také Miladu. Toto jméno je patrně obměnou starého tvaru Mlada, jenž neznačí nic jiného než „mladá". Zajímavé je, že existuje i mužský tvar Mlad. V našem občanském kalendáři mají Milada i Mlada svátek 8. února a u tohoto data najde čtenář i krátký portrét Mladý Přemyslovny.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse