Jitka, Judita a Saba

V občanském kalendáři má dnes svátek Jitka. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, jde o jméno hebrejského původu  znamená přímo „Židovka" nebo „žena z Judeje". Základem je totiž jméno Jehúdíth. Jitka pak vznikla zřejmě z tvaru Jutta (česky Juta), což je německá zkrácenina Judity.Naše dějiny znají hned dvě Jitky. Shodou okolností pocházely obě z velmi vážených a mocných evropských rodů a sehrály v našem prostředí velice pozitivní roli. Starší z obou žen, Jitka ze Schweinfurtu (před 1003-1058), byla dcerou markraběte bavorského Jindřicha. Její rod patřil ke skutečným evropským špičkám a od jejího narození bylo zřejmé, že sňatek, který jednou uzavře, bude vrcholně politickou záležitostí. To jistě věděl i syn českého knížete Břetislav (1002-1055), s jehož nemanželským původem začína¬ly být problémy. Jeho již ženatý otec Oldřich jej totiž zplodil s vdanou Boženou. Přemyslovci manželské svazky nikdy nebrali tak úzkostlivě, jako zbytek křesťanské Evropy... Když se ale blížila doba Břetislavova nástupu na trůn, tušili, že by to mohlo leckomu vadit, a tak bylo třeba přivést alespoň urozenou nevěstu. A protože Břetislav nebyl žádným troškařem, sáhl, kam nejvýše mohl. V roce 1021 jednoduše svou vyvolenou unesl z rodinného kláštera ve Schweinfurtu. A tak pomohla Jitka svému muži překonat jeho nemanželský původ a upevnit přemyslovskou dynastii. Její rodina se s potupou velice rychle smířila, neboť Břetislav se stal českým panovníkem, což také nebylo k zahození. Nakonec tedy byli spokojeni všichni.Druhá Jitka (1271-1297) pocházela z rodu Habsburského. Její sňatek s Václavem (1271-1305), jediným synem českého krále Přemysla II. Ota¬kara (okolo 1233-1278), byl domluven ještě za života „krále železného a zlatého" a potvrzen po jeho smrti v roce 1279. Svatba se slavila v Chebu v roce 1287. Ačkoliv se jednalo o sňatek veskrze politický, byl vztah obou manželů neobyčejně vřelý. Příchodem Jitky na pražský dvůr vzala za své dominantní role Závise z Falkenštejna, který do té doby mladého Václava II. zcela ovládal. Karty se rychle obrátily a jihočeský magnát záhy odešel ze scény, aby byl zanedlouho popraven před Hlubokou. Sama Jitka se do politiky nepletla. Tehdy se totiž nenosilo, aby manželky mluvily vladařům do panování. Zato během desetiletého manželství přivedla Václavovi celkem deset dětí. Po smrti byla pohřbena v chrámu sv. Víta vedle svého tchána Přemysla II. Otakara.
V církevním kalendáři je dnes připomenut Sabas neboli po našem Sába. Jedná se o hebrejské jméno, které znamená „děd" nebo „stařec". Stejného základu je i Sáva, který měl svátek již 14. listopadu.
Patronem dne šního dne je Sabas z Mař Saby. Narodil se roku 439 v Mu-talasce (Turecko). Stal se mnichem a založil v Palestině četné kláštery, me¬zi jinými i v Mař Sabě, kde se později stal opatem. Jeho ostatky putovaly z tohoto kláštera do Benátek a v roce 1965 zpět do domovského kláštera.Dnešního večera dávaly dříve děti za okna mrkev, seno a slámu. Chtěli tak nakrmit koně sv. Mikuláše a doufaly, že za odměnu dostanou druhý den plno dárků. Dnes nedávají za okno nic a mnohé za dárky ani nepoděkují.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse