Jarmila, Ondřej (Corsini) a Veronika

Dnes nacházíme v občanském kalendáři velmi hezké jméno Jarmila. Patří k nověji vzniklým a podle významu lze říci, že nositelky tohoto jména „milují bujnost a sílu". Oslavují vše rašící, rostoucí a krásné. Zkrátka slaví jaro a jeho rodivou moc. Jarmila patří mezi nejrozšířenější jména a zásluhu na tom má dozajista Máchův Máj.
V českém církevním kalendáři si dnes připomínáme dalšího z řady Ondřejů. Tentokrát se jmenoval Corsini a narodil se 30. listopadu 1302 ve Florencii. Jeho rodiče patřili k velmi bohatým lidem a odrazilo se to i na jejich synovi. Nutno říci, že negativně. Řadil se totiž ke zlaté mládeži, která po florentských krčmách a hampejzech rozhazovala otcovská jmění. Ondřej prý ve všech nepravostech vynikal a udával svými vylomeninami i směr všem novým nepravostem ve městě. Byl opilcem, karbaníkem a milencem mnoha žen, ve všem k neudolání. Zdálo se, že už hlouběji nemůže ani klesnout a že se již nikdy z bahna nevymaní. A přeci se změnil. V jednom okamžiku zahodil karty, odvrhl lehké děvy i vdané ženy a vylil poslední pohár vína - tolik jej zasáhly slzy jeho zoufalé matky. Své obrácení myslel vážně, i když to pro něj nebylo vůbec jednoduché. Kolik jenom posměšků si musel vyslechnout od svých bývalých kamarádů, kolik sebezapření jej čekalo, spatřil-li někde kapku alkoholu! Ale vytrval. Věděl totiž, že jediné zaváhání jej vrhne opět zpátky. Stal se dokonce knězem a po nějakém čase se mu podařilo získat i biskupský úřad ve Fiesole. Zde se věnoval svému úřadu, ale také dbal na to, aby mohl pomoci jinochům, kteří žili jako on před mnoha lety. Ve městě obnovil katedrálu a kostel. Aby zlepšil stav zdejších financí, osobně vedl účetnictví a skutečně se mu podařilo peníze nejen udržet, ale i získat nové. Z nich pak podporoval všechny, kteří pomoc potřebovali. Zemřel 6. ledna roku 1374 ve Fiesole a je pochován v kostele S. Maria dél Carmine ve Florencii. Co je s podivem, jeho tělo se dodnes nerozpadlo! Roku 1629 byl Ondřej Corsini prohlášen za svatého. Ve Florencii je velmi uctíván od okamžiku, kdy město vyhrálo bitvu u Anghiari. Toto vítězství bylo totiž přisuzováno právě přímluvě Ondřejově. Od té doby se ve Florencii koná vždy druhou neděli v červnu slavné procesí k jeho hrobu. Římský kalendář jej slaví 6. ledna.Dříve měla v našem kalendáři svátek Veronika. Dnes ji připomíná občanský kalendář 7. února.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse