Izabela, Stanislav (Krakovský), Árieta, Lev a Vilém (z Aebeholtu)

Izabela, která dnes slaví svůj svátek v občanském kalendáři, je španělskou obdobou jména Alžběta. Můžeme ji psát také Isabela a v historické literatuře najdeme i Isabellu. Doslovný překlad jména je „můj Bůh je přísaha". Někdo však uvádí, že základem jména je starozákonní Izabel, v českých překladech známá jako Jezabel, což znamenalo „krásná". Snad proto nosilo jméno Izabela mnoho krásných a ohnivých španělských a portugalských královen.
V církevním kalendáři má dnes svátek Stanislav. Základem tohoto jména je staroslovanské stan, tedy „pevnost"; ještě v dnešní srbštině a chorvat-štině slovo stán najdeme ve významech „byt" a „salaš".
Dnešní oslavenec Stanislav z Krakova se narodil roku 1030 v rodině drobného šlechtice u Krakova. Vynikal nadáním, a tak jej otec poslal na studia teologie a práv. Dostal se až do Paříže. Po návratu do Polska se stal krakovským kanovníkem a od roku 1072 biskupem. V zemi tehdy vládl král Boleslav II. (1058-79, zemřel asi 1081), který žil, slušně řečeno, nezřízeným životem. Šlo však o něco mnohem horšího, než jsou obvyklé bujaré pitky s dámskou společností - král totiž našel největší potěšení v týrání žen. Takové věci se ovšem vladařům nevytýkají. Jen Stanislav se rozhodl, že bude jeho svědomím. Nejednou se za Boleslavem vypravil a v ostrých výtkách stál na svém - co král činí, špatně činí. Královo řádění však nepřestávalo. Ba naopak, časem již ani veřejně neskrýval svou úchylnost a za oběť jí padly i ženy ze starých šlechtických rodin. To bylo šokující i pro otrlou středověkou společnost. Stanislav proti Boleslavovi začal kázat veřejně a nešetřil hrozbami, které svolával na královu hlavu. V roce 1079 sloužil mši na Skalce u Krakova, když se náhle přihnal král se svými hrdlořezy a nakázal jim, aby vyvedli biskupa ven. Když váhali, vjel do kaple sám a rozpoltil Stanislavovu hlavu svým mečem. Papež Řehoř VII. uvalil na polského krále klat¬bu, kvůli níž musel ukrutný panovník nakonec ze země uprchnout. Stanislav se stal naopak nejuctívanějším polským národním světcem. Český občanský kalendář připomíná Stanislava 7. května.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse