Irsko

Hlavní město: Dublin
Rozloha: 70 273 km²
Počet obyvatel: 4 234 925
Státní zřízení:
republika
Měna:
euro (EUR)

Charakteristika: věřící katolíci, temperamentní, hudbymilovní
Co nemají příliš v oblibě: angl. protestanty, okázalost, kritiku Irských tradic
Co mají rádi: irštinu, pub, humor
Co je typické: irská whisky, pivo Guiness, keltské kříže

Neformálnost a praktičnost Irů

Je nutno zdůraznit, že Irsko je země plná paradoxů. Irové působí navenek jako velmi přátelští, uvolnění a společenští. Mají rádi neformální chování, okázalost považují za prohřešek. Ve skutečnosti je při jednání s nimi možné všechno, za přátelskou otevřenost se mnohdy skrývají lstivý chytráci s velmi tvrdohlavým a neústupným přístupem k řešení problémů. Mají smysl pro humor ve všech podobách, jejich rejstřík sahá od drsných anekdot po rafinovaný inteligentní humor, jemuž nic není svaté (ba ani to svaté). Podobně jako britští kolegové mají i Irové velmi praktický přístup k řešení problémů. Autoritám se podřizují s nechutí.

Tradičním irským sportem je "hurling". Hraje se na rugbyovém hřišti s míčem podobným kriketovému a s holemi připomínajícími hokejky na pozemní hokej. Dalšími populárními sporty jsou galský fotbal a golf.

Kritika irských tradic se neodpouští

Neodpustitelným prohřeškem při jednání s nimi je neúcta cizince k Irským tradicím. Příkladem silného národnostního cítění může být úspěšná kampaň za vzkříšení irštiny: rozhlasové a televizní vysílání v tomto jazyce, povinná maturitní zkouška, bez které není možné dostat místo ve státní správě... Neuspokojivé řešení problému sjednocení Irska, poměrně pevné ekonomické vazby s Velkou Británií (ještě dnes činí ve Spojeném Království irský export 35 % a import dokonce 42 %), značná míra emigrace především mladých lidí, to vše dohromady vytváří pro oko cizince dojem chaosu, v němž je velmi těžké se vyznat. Nedoporučuje se tuto situaci nějak komentovat, neboť cizinec zde kráčí po tenkém ledě a mohl by se nevědomky dopustit netaktnosti.

Římskokatolické náboženství, tradicionalismus

Velký vliv má římskokatolická církev, k níž se hlásí 93 % obyvatel. Tento vliv zásadně odlišuje veškerý společenský a kulturní život Irska od Británie a přibližuje zemi spíše jižní Evropě. Centralizace moci a direktivní způsoby jednání, lpění na tradicích a určitý konzervatismus jsou mj. projevy tohoto vlivu. Kromě jiného Irsko zdědilo spletitý třídní systém založený na vzdělání, majetku a postavení.

Tradiční úloha žen

Je jednou z nejtradičnějších v Evropě, i když mladá generaci i sem přinesla nový svěží vítr... To spolu s novými zákony EU možná podstatně změní situaci irských žen. V roce 1997 vyhrála prezidentské volby žena, a to profesorka práv Mary McAleesová. Je již druhou irskou prezidentkou...

Boj za nezávislost

Ve starověku osídlili Hibernii - tak byl ostrov nazýván - Keltové. Už v roce 432 přijali křesťanství zásluhou Patrika, britského misionáře, později svatořečeného. V 6. - 8. století kvetla na celém ostrově křesťanská vzdělanost v klášterech, které přibývaly jak houby po dešti. Od 11. století získali vliv Anglové a Normané. Země často bojovala za svoji nezávislost. V letech 1649-52 potlačil Oliver Cromwell protianglické povstání tak brutálně, že počet obyvatelstva klesl na polovinu. Důsledkem vítězství protestantského krále Viléma Oranžského v roce 1690 bylo, že irští sedláci ztratili svoji svobodu. Na počest tohoto vítězství se dodnes konají v severoirských městech pochody Oranžského řádu, které každoročně rozdmychávají na začátku července vášně mezi katolíky a protestanty.

Irština je keltský jazyk

Irsko je stát na stejnojmenném ostrově v Atlantiku. Úředním jazykem je zde irština (ghaeilge) - ačkoli jí mluví jako svým mateřským jazykem ani ne 100 000 lidí (ze 3,5 miliónu) - a angličtina. Irština (je to keltský jazyk) se učí ve škole a její znalost je podmínkou pro přijetí do státní služby (úřední dokumenty jsou dvojjazyčné). V obchodních jednáních se však používá angličtina.

V roce 1921 vznikl Svobodný Irský stát (26 hrabství na jihu země) jako britské dominium a v roce 1949 se stal plně nezávislou republikou.

Sever země (6 ulsterských hrabství) zůstal pod přímou vládou Velké Británie. Současná jednání s britskou vládou komplikuje to, že se na území Irské republiky uchylují tajně irští radikálové, kteří usilují o sjednocení celého ostrova pod irskou vládou.

Irsko je malý ostrovní stát s převážně zemědělskou tradicí. 1 milion obyvatel žije v hlavním městě Dublinu, který je jakýmsi státem ve státě.

Irská emigrace

Nejvýznamnějším irským exportem jsou jeho podnikaví lidé s nezdolnou energií. Po období ekonomického rozvoje v 60. a 70. letech nastalo v 80. letech období stagnace a emigrace. V letech 1987 a 1989 odešlo z Irska přibližně 100 000 hlavně mladých lidí, toto číslo odpovídá přibližně 8 % pracovní síly Irů. Jedná se především o únik mozků do USA a Velké Británie, kde jsou největší irské komunity.

Zahraniční účast v podnikatelské sféře je nejvyšší v Evropě. V současnosti je v Irsku přes 900 společností s většinovou zahraniční účastí, které kontrolují 50 % celkového obratu. Největší počet tu mají Američané (344), pak Britové (235) a Němci (135).

Země hudby a tance

Irská hudba má tisíciletou tradici. Oblíbená lyra se dokonce dostala i do státního znaku. Hudba je fenomén, s nímž musíme v Irsku počítat. Horkokrevní Irové mají hudbu spojenou s tancem. O víkendech se tančí i v pubech. Na den sv. Patrika (17. 3.) se po celém Irsku pořádají taneční soutěže. Irský lidový tanec výrazně ovlivnil americké country tance.

Jak se v Irsku jí

Maso je důležitou součástí jídelníčku, dokonce se objevuje i v tradiční snídani. Kromě chleba s máslem a marmeládou, müsli a pudinku k ní patří i vejce se slaninou a opečené plátky jelita a jitrnice.

"Irish stew" je skopové maso dušené společně se zeleninou. Postní pokrm ("Colcannon") jsou šťouchané brambory se zelím a cibulkou. Pouze pro silné povahy je "Drisheen", černý pudink z ovčí krve.

Co irové pijí

Tradičním nápojem je pivo. Irové tvrdí, že nejlepší na světě. Populární jsou zejména černá piva (Guiness, Beamish), která se v pubu točí do pinty (570 ml). Prý je nejlepší pít rovnou u výrobce, neboť podle Irů "černé pivo nerado cestuje." V souvislosti s pivem uveďme okřídlený irský bonmot.

"Tři největší lži, které v Irsku uslyšíte, jsou:
1. Šek už je cestě
2. Přijdu přesně v šest
3. Tohle pivo je dnes poslední."


Svět zná další irskou lihovinu, whiskey (pozor na psaní: whiskey se označuje pouze odrůda irská a americká). Je pramáti všech ostatních whiskyových odrůd. Její destilace probíhá třikrát (u skotské dvakrát), pak zraje 7-12 let v dubových sudech. Palírna Bushmills (nyní v severním Irsku) získala licenci k pálení whiskey roku 1608 jako první na světě. Z nealkoholických nápojů je tradiční zázvorový sirup s vodou nebo velmi oblíbený silný irský čaj s mlékem.

Příprava irské kávy

Připravte si 1 lžičku surového cukru, 1/8 irské whisky, 3/4 šálku scezené silné horké kávy, šlehačku na ozdobu. Do nahřáté sklenky dáme kávovou lžičku hnědého cukru a přelijeme pravou irskou whiskou, která dá nápoji nezaměnitelnou chuť. Pak dolijeme horkou kávou a mícháme tak dlouho, až se cukr rozpustí. Nakonec ozdobíme kopečkem šlehačky tak, aby se nemísila s kávou.

Doprava

Jezdí se vlevo, silniční pravidla jsou podobná našim. Poněkud matoucí pro našince jsou údaje o maximální rychlosti v mílích, v obci je nevyšší povolená rychlost 30 mil (48 km/h), mimo obec 60 mil (98 km/h), na dálnicích 70 mil (113 km/h).

Tráva roste i v zimě

Zvláštní podnebí, kdy moře zmirňuje rozdíly mezi zimou a létem - průměrné zimní teploty o 15 °C vyšší a letní o 4-6 °C nižší než jinde na téže zeměpisné šířce - způsobuje, že zima nepřerušuje růst trávy, hlavně v nížinách. Irsko je nazýváno "zeleným ostrovem", zelená je národní barvou.

Z hlediska historického je též ojedinělou lokalitou. Nebylo totiž začleněno do římského impéria, křesťanství přijímalo Irsko z východu (Alexandrie) a stalo se oázou pro učence a světce prchající před "barbary". A tak v raném středověku byla značná část Evropy pokřesťanšťována právě irskými misiemi, snad i Velká Morava. Unikátní jsou kláštery či jejich pozůstatky. Typickou součástí je kulatá věž, vysoká 15-30 m, která sloužila nejen k obraně, ale i k meditaci. Příkladem je Clonmacnoise, kde byl první klášter založen už roku 545, největšího rozkvětu dosáhl v 7. - 12. století, kdy se stal dočasným domovem mnichů z celé Evropy. Ze stejné doby pocházejí velké keltské kříže, vysoké několik metrů a umisťované na hřbitovech, u kostelů i na náměstích (Monasterboise).

Poznání milující turista tu najde mnohé archeologické skvosty, např. Galway a Sligo. Dublin je charakteristický stavbami ve stylu anglického klasicismu.

Keltská tradice, černé pivo Guiness a irská whiskey (pije se tradičně horká), to jsou v Irsku nepřehlédnutelné pojmy.

Slavní Irové

Mnohdy o nich ani netušíme, že to byli Irové. Za všechny jmenujme spisovatele: J. Swift (Gulliverovy cesty), O. Wilde a G. B. Shaw (získal Nobelovu cenu v roce 1925). Nejznámějším irským spisovatelem je patře J. Joyce (Odysseus). V hudební současnosti je populární irská zpěvačka Sinead O´Connor.

ZDROJ: KOCOURKOVÁ, Jarmila. Jiný kraj, jiný mrav: jak se chovat v cizině. 1. vyd. Praha: Olympia, 2003, 164 s. ISBN 80-703-3774-5.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse