Gabriela, Jan (z Boha)

Dnes najdeme v ob čanském kalendáři půvabné jméno Gabriela. Je hebrej­ského původu a jeho mužským protějškem je Gabriel, což znamená „Bůh je silný"", popřípadě že jeho nositel je „hrdinou Božím"". Gabriela je jménem skutečně celosvětovým a stále oblíbeným. Nejznámějším nositelem tohoto jména je bezesporu archanděl Gabriel, jemuž bývala svěřována nejdůležitější poslání od samotného Boha k lidem. Tak například v bibli se s ním setkáváme u proroka Daniela, kterému oznamuje příchod Mesiáše. V Novém zákoně oznamuje Zacharjášovi narození Jana Křtitele a Panně Marii v Nazarete narození syna Ježíše. Je zajímavé, že jej uznávají jak židé a křesťané, tak i muslimové, podle nichž Dži bráil, jak mu říkají, odnesl proroka Mohammeda do nebe.
V církevním kalendáři je dnes svátek dalšího Jana. Tentokrát má přívlastek „z Boha". Jan se narodil 8. března 1495 v Montemor o Novo (Portugalsko) . Po neklidném, dobrodružném a velmi nebezpečném životě uslyšel roku 1539 horlivé kázání španělského misionáře a askety Jana z Ávily. Slova o lásce, pokoře a skromnosti změnila přes noc Janův život. Začal se věnovat péči o nemocné a brzy nato založil svůj špitál v Granadě (1540). Z něho se vyvinul řád milosrdných bratří, potvrzený roku 1586. Spolek, který byl původně určen pro světské lidi, převzal roku 1572 řeholi sv. Augustina. Milosrdní bratři sv. Jana z Boha jsou považováni za nejvýznamnější mužský řád zabývající se ošetřováním nemocných. Jeho členové se záhy uchytili po celém světě. Sídlo generálního představeného je od roku 1878 v Římě. Milosrdní bratři jsou většinou laici. Vedle tří obvyklých slibů skládají ještě čtvrtý slib péče o nemocné. Jan z Boha je pokládán za průkopníka metodického ošetřování nemocných a péče o duševně choré. Je proto zcela logické, že byl prohlášen patronem nemocnic, nemocničního personálu a nemocných. Jan z Boha zemřel v den svých 55. narozenin, 8. března 1550 v Granadě. Ostatky zakladatele řádu, kanonizovaného roku 1691 papežem Alexandrem VIII., jsou dnes uctívány v granadském kostele řádu nesoucího jeho jméno. Nejstarší obraz Jana z Boha je od Pedra de Raxis, nachází se rovněž v Granadě.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse