Filip (Neri) a Marie Anna

Dnes se shodují oba kalendáře, církevní i občanský, že má svátek Filip. Jedná se o řecké jméno s významem „milovník koní".Dnešní světec se celým jménem nazýval Filip Neri. Narodil se 21. čer¬vence roku 1515 ve Florencii (Itálie). Byl synem florentského notáře a dostalo se mu dobrého vzdělání. Rodiče si přáli, aby byl obchodníkem. On si však zvolil duchovní dráhu, v 18 letech opustil otcův krám a odešel do Říma, kde žil 17 let jako laik. Živil se vychovatelstvím, vedle toho psal poezii, studoval filozofii a teologii. V Římě se tehdy veřejná morálka dostala na ten nejnižší stupeň a Filip se začal tímto problémem vážně zabývat. Založil laické bratrstvo, které se scházelo k bohoslužbám a poskytovalo pomoc potřebným. Postupně tak vznikla velká nemocnice sv. Trojice. Filip se začal vedle toho věnovat i mystice a v roce 1551 se nechal vysvětit na kněze. Od té doby žil v kněžské komunitě při kostele Saň ("irolamo. Hlavní náplň svého života však viděl v práci s mládeží. Při kostele nechal vystavět oratoř, kde se konala náboženská setkání a diskuse. Poprvé zde také zazněly hudební skladby na biblická či jiná náboženská témata, zpívané sólovými hlasy a sborem (odtud název oratoria). Mladé duchovní, kteří mu pomáhali, spojil Filip v roce 1575 v kongregaci oratoriánů, pro niž vybudoval kostel Santa Maria in Valicella. Filip se stal brzy známým po celém Římě a získal si postupně vliv na celé město. Ani on však neunikl kritice. Někteří lidé jej nepochopili a nechtěli či neuměli se smířit s jeho nekonvenčním chováním ani s jeho misionářskými metodami, přestože jeho cesta k sebezdokonalení byla určena všem, kněžím i laikům. Své vlastní ctnosti se snažil vtisknout i druhým - lásku k Bohu i lidem, po¬koru a smysl pro správné jednání, šlechetnost, veselí. Díky poslednímu
bodu z životního kréda se stal patronem humoristů. Zemřel 26. května 1595 v Římě.
Další dnešní světicí je Marie Anna od Ježíše. Dívčím jménem se jmenovala Mariana de Parades y Flores a narodila se 31. října 1618 v Quitu (Ekvádor). Od dvanácti let žila jako poustevnice a pro svá nesčetná díla lásky k bližním byla nazývána „lilií z Quita". Její dílo vyvrcholilo v době morové nákazy, kdy neohroženě ošetřovala nemocné. Sama zemřela ve 26 letech dne 26. května 1645. Její pozůstatky odpočívají v jezuitském kostele v Quitu. Blahořečena byla v roce 1853 a 9. července roku 1950 ji papež Pius XII.svatořečil.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse