Elena, Herbert (Heribert) Kolínský, Ámos, Julián Antiochijský, Mučedníci ze Severní Ameriky a Pavel Prosťáček

Dne šní oslavenkyně Elena je jednou z podob jména Helena. V tomto přípa­dě se jedná o ruskobulharskou variantu. Jméno Helena má své základy v řeckém slově heléné. Doslova to znamená „pochodeň z hořícího rákosí"". Dá se tedy přeneseně říci, že Helena je světlem v temnotách, a totéž lze pře­nést i na Elenu.Herbert nebo také Heribert pochází ze staroněmeckého jména Haribe-rath a znamená něco jako „skvělý voják".
Sv ětcem dnešního dne je Herbert Kolínský, který se narodil asi roku 970 ve Wormsu. Věnoval se duchovní dráze a dosáhl biskupské hodnosti. Byl důvěrným rádcem a dvorským hodnostářem císaře Otty III., rozešel se však s jeho nástupcem Jindřichem II., dokonce si nějaký čas pobyl za mřížemi.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse