Eduard Mučedník a Cyril Jeruzalémský

V občanském kalendáři dnes slaví svůj svátek Eduard Mučedník. Jméno Eduard/Edvard vzniklo z anglosaského Éadweart, což označovalo člověka, jenž „stojí na stráži a hlídá štěstí" neboli, jak se lidově říká, „drží štěstí na vartě".
Edvard Mu čedník sám však příliš štěstí neměl. Byl sice synem anglické¬ho krále Edgara a po jeho smrti převzal trůn, ale jeho nevlastní matka Elfrída silou mocí prosazovala syna svého. Intriky a nástrahy jí však nevyšly. Edvard začal vládnout, prý docela moudře, ale jen na krátký čas. Při jednom návratu z lovu se neprozřetelně a důvěřivě zastavil na dvoře své macechy, aby ji pozdravil a podal ruku ke smíru. Nestačil však ani slézt z koně, a již klesl probodnut kopím. Ještě se vyšplhal zpět do sedla, ale strachem zdivočelý kůň jej shodil a usmýkal k smrti. Mrtvolu nebohého krále nechala macecha hodit do ba žin. Zločin však za několik dní vyšel najevo. Rok po Edvardově smrti bylo tělo uloženo v klášterním kostele v Shaftesbury, zanedlouho jej zde začali uctívat jako světce. Mezi mučedníky je vlastně výjimkou. Ve skutečnosti totiž nezemřel pro víru, ale je uctíván proto, že sešel z tohoto světa násilnou smrtí.
Církevní kalendář si dnes připomíná Cyrila Jeruzalémského. Jméno Cyril je počeštěnou podobou řeckého jména Kyrillos, které je odvozeninou od slova fcyrios. Podle některých badatelů to znamenalo „pán", ale podle jiných „pánův", což je ovšem dost podstatný rozdíl.Cyril Jeruzalémský byl pánem. Narodil se v roce 315 v Jeruzalémě a roku 349 zde přijal biskupský úřad. Vzhledem k neustálým sporům se svými odpůrci ariány strávil 16 let ve vyhnanství. Do posledního exilu v letech 367-78 jej vypověděl ariánský císař Valens. Když se po jeho smrti vrátil Cyril konečně domů, nalezl město propadlé korupci a zlořádům. Zbytek svého života pak věnoval nápravě všech těchto nepravostí. Vedle toho také po celý svůj život psal. Jeho nejznámějším dílem jsou Katecheze, z nichž 19 je určeno čekatelům křtu a vysvětluje se v nich pojem pokání a křtu. Dalších 5 článků je připsáno novokřtěncům a Cyril zde objasňuje svátosti křtu, biřmování a eucharistie. Právě díky svému dílu byl roku 1883 zařazen mezi církevní učitele.V keltském kalendáři dnes začíná měsíc olše - Fearn. Tento strom chrá¬nil Kelty před střety a spory, jeho posvátnou barvou je karmínová. Jistě by nebylo marné vyhledat dnes nějakou olši a poprosit ji o pomoc. Možná nám to pomůže více než zbytečná hádka.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse