Dalimil, Telesfor a Jan (Nepomuk Neumann)

Podle občanského kalendáře má dnes svátek Dalimil. Je to jméno staročeské a znamená, že jeho nositel je „dále milý", tedy ten, kdo je nám „milý pořád".Dalimila znaj í naše dějiny především jako údajného autora slavné veršo¬vané české kroniky z druhého desetiletí 14. století. Nevíme sice, kdo toto obdivuhodné literární dílo opravdu napsal, jméno Dalimil je však už tradičně používáno. Autor kroniky se sám ve svém díle zmiňuje, že se při psaní přidržoval blíže neznámé Boleslavské kroniky; některé mladší opisy tak dokonce nazývají vlastní „Dalimilův" spis. Vše zamotal proslulý mystifikátor Václav Hájek z Libočan, který mezi předchůdci svého díla uvádí spis pravděpodobně smyšleného Dalimila či Dalemila Mezeřického. Oba tyto údaje spojil osvícenský historik Tomáš Pěšina z Čechorodu a Dalimilova kronika byla na světě. Omyl sice odhalil již Josef Dobrovský, ale nebyla vůle navyklou věc náhle změnit. Jako ostatně u jiných pohodlných lží, tradičně u nás zaběhlých. Kronika sama je však dílem neobyčejně zajímavým. Ve své první části se opírá především o Kosmovo svědectví. Historickým pramenem se kronika stává až v letech 1240-1315. Ať už byl autorem rukopisu kdokoliv, jisté je, že vystupuje ostře protiněmecky a straní české šlechtě. Jeho oslava domácích feudálů jde dokonce i proti samotnému králi. Podle toho se zdá, že autor vzešel ze šlechtických kruhů. Protože byl však vzdělaný, což se o tehdejším českém panstvu nedá říci, domnívají se vědci, že získal alespoň nejnižší duchovní vzdělání. Jeho vypjaté vlastenectví jde tak daleko, že neváhá překročit ani stavovské přehrady. Chválí totiž knížete Oldřicha za to, že si vzal ženu z lidu. Hlavně že byla „naše". Hra na národní strunu způsobila, že kronika byla vydávána nejvíce v dobách, kdy byly naše země nuceny pít z nějakého toho kalicha hořkosti. A že jich nebylo málo, o tom nás přesvědčuje košatý strom naší historie.
V českém církevním kalendáři má dnes svátek Telesfor (Telesforus). Byl papežem a mučedníkem, což ostatně platilo o prvních čtrnácti následovnících sv. Petra všeobecně. Byla to krutá doba a křesťané byli štváni hůře než divá zvěř. Jak Telesfor žil a co vykonal, nevíme. Jistá je pouze jeho násilná smrt, ke které došlo okolo roku 136, a snad i to, že byl řecké národnosti.
V římském kalendáři je dnes připomínán Jan. Janů je v kalendáři neuvěřitelně mnoho.Na dnešní den připadá světec z doby historicky nedávné,pochází dokonce od nás. Jeho celé jméno zní Jan Nepomuk Neumann. Narodil se roku 1811 v Prachaticích jako syn české matky a německého otce. Papež Pavel VI. jej 19. června roku 1977 prohlásil za svatého. Proto český kalendář, na rozdíl od římského, světí jeho památku až 19. června. Tam čtenář nalezne i podrobnější informace o jeho životě.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse