Bonifác (z Tarsu) a Matěj

V občanském a světovém církevním kalendáři má dnes svůj svátek Bonifác. Je posledním „zmrzlým mužem". Jeho jméno vychází z latinského výrazu (řtomo) bonifati, což označuje „člověka dobrého osudu". My bychom řekli, že každý Bonifác je šťastlivec.Světcem dnešního dne je Bonifác z Tarsu. O jeho životě toho mnoho nevíme, poněvadž většina údajů je legendárních. Narodil se prý ve 3. století v Římě. Jednou jej vyslala jakási bohatá křesťanská Římanka do Tarsu v Malé Asii (dnes Turecko), aby tam pro ni se svými druhy vyhledával ostatky mučedníků. Bonifác toho o křesťanství příliš nevěděl, bral cestu spíše jako povyražení. Když však dorazil na místo určení, zažil obrovský šok. Uviděl, jak jsou zde křesťané krutě a bez soucitu v celých zástupech veřejně zabíjeni. Pod vlivem tohoto hrůzného zážitku se veřejně přihlásil k víře Ježíšově. Byl pochopitelně okamžitě uvězněn a po krutém mučení jej biřicové vhodili do vařící se smůly. Legenda vypravuje, že zděšení Bonifácovi přátelé přinesli nakonec do Říma ostatky jenom jednoho mučedníka - Bonifáce. Ve „Věčném městě" je pohřbili na via Latina. To vše se prý odehrálo kolem roku 306.
V českém církevním kalendáři má dnes svůj svátek patron stavebních dělníků, řezníků, cukrářů, kovářů a krejčích - apoštol Matěj. Ve světovém kalendáři i v našem občanském je však tradičně slaven již 24. února, tehdy jsme o něm také pojednali obšírněji.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse