Alžběta, Eliška, Elsa, Mechtilda a Matylda

Svátek mají Alžběta, Eliška, Elsa, Mechtilda a Matylda.
Dnes má v občanském kalendáři svátek Alžběta, v církevním jej měla již 17. listopadu. Tehdy v šak šlo o Alžbětu Uherskou, zatímco dnešní má přívlastek Durynská. Jméno Alžběta - ale také Eliška či Elsa - je hebrejského původu. Původně znělo Elíšebáh a znamená „Bůh je má přísaha", případně, že „nositelka tohoto jména je zaslíbena Bohu".
Pozdější landkraběnka durynská Alžběta byla dcerou uherského krále Ondřeje II. a narodila v roce 1207. Již ve čtyřech letech ji otec zasnoubil s jedenáctiletým synem landkraběte durynského Ludvíkem. Když dosáhla Alžběta 14 let, konala se okázalá svatba. Po ní se stal takřka zázrak, neboť oba manželé žili až do své smrti šťastným manželským životem, což se u takto smluvených sňatků nestávalo. Bohužel, spokojené rodině nepřál osud. Během několika let přivedla Alžběta na svět tři děti, ale poslední již svého otce nikdy nespatřilo: Ludvík totiž zemřel 11. září 1227 na počátku křížové výpravy, kterou vedl císař Fridrich II.Nešťastná Alžběta vždy pomáhala všem, kteří to potřebovali, a po smrti svého manžela hledala v této činnosti stále větší útěchu. Sama navštěvovala chudinské čtvrti a rozdávala plné hrsti peněz i jídla. Jenomže v Durynsku převzal moc její švagr Jindřich Raspe a ihned Alžbětě nařídil, ať si vybere: buď se přizpůsobí životu vyšší šlechty a nebude navštěvovat podivná individua, nebo přijde o všechen vdovský majetek. Alžběta již byla plně zapojena do své charitativní práce, a tak se bez rozmýšlení rozhodla pro druhou možnost. Tehdy ji vyhnali z hradu a vzali jí majetek i děti. Po nějakém čase sice podle práva část peněz získala zpět, ale ztrátu dětí nemohlo nahradit nic. Z peněz, které se jí vrátily, založila mladá vdova v Marburgu (Hesensko) nemocnici, v níž sama ošetřovala nemocné, které nechtěli nikde přijmout. Aby se oprostila od všech svodů světa, vstoupila Alžběta roku 1228 do františkánského řádu. Její život byl plný utrpení a běd. Posluhovala těm nejvíce nemocným a sama mnohokrát onemocněla. Zemřela nakonec 17. listopadu v roce 1231 a za dva dny byla pohřbena u své nemocnice sv. Františka v Marburgu. Již v roce 1235 ji papež Řehoř IX. svatořečil.Úcta ke svaté Alžbětě Durynské je i dnes obrovská. Lidé si na ní cení především toho, že ačkoliv mohla zvolit jednoduchou a blahobytnou cestu životem, opustila bohatství, moc a slávu a rozhodla se pro cestu plnou utrpení, odříkání a chudoby. Myšlenku chudoby, kterou razil právě v té době František z Assisi, prosazovala Alžběta tak radikálně, jako sotva kdo po ní.
V církevním kalendáři má dnes svátek Mechtilda nebo také Matylda z Hackebornu. Jméno Mechtilda je pochopitelně germánského původu a znamená, že jeho nositelka je „statná v boji".
Dnešní oslavenkyně se narodila v roce 1241 v Sasku a patřila k významným mystičkám své doby. Brzy vstoupila do benediktinského řádu a celý život prožila v klášteře v Helftě, kde vedla místní školu. Její mystické zážitky jsou sepsány v knize Liber specialis gratiae, což je u nás překládáno jako Kniha zvláštní milosti. V občanském kalendáři bychom Matyldu nalezli 14. března.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse