Waldemar a Augustin (z Canterbury)

Dnes má v občanském kalendáři svůj svátek Waldemar. Toto starogermánské jméno má základ ve slovech walten („vládnout") a mař, které jazykovědci vysvětlují jako „velký". Waldemar je tedy člověk „velký svou vládou".
U nás je známým nositelem tohoto jména například velmi populární zpěvák Waldemar Matuška. Ještě před ním se však proslavil dánský král Waldemar Vítězný (vládl v letech 1202-41). Jeho manželkou byla česká princezna Markéta (asi 1186-1213), dcera krále Přemysla I. Otakara a Ad-léty Míšeňské, která se za něho provdala v roce 1205. V nové zemi si získala nesmírnou popularitu a přijala zde i nové jméno Dagmar. Pod ním vstoupila i do dánských legend a lidé ji zde chápou jako světici. Waldemara prý velmi příznivě ovlivňovala, jak už to ostatně moudré ženy dělají. Dánský král byl velmi úspěšným panovníkem, rozšířil své původní panství až do severního Německa, do Estonska a na finské pobřeží Baltu.
V církevním kalendáři má dnes svátek Augustin. Základ má v latinském slově augustus, což znamenalo „vznešený". Jedná se o jméno adoptivní, které znělo v latině Augustinus a lze je vyložit jako „Augustovi patřící". Augustin tedy mohl být synem vznešeného Augusta - co si lze přát více.
Dnešní světec Augustin z Canterbury byl prvním arcibiskupem anglické diecéze Canterbury. Ta se stala posléze jednou z nejdůležitějších diecézí anglického souostroví. Narodil se někdy v 6. století a již v mládí si vybral duchovní dráhu. Spolu se 40 mnichy jej poslal papež Řehoř Veliký do Anglie, aby tam šířili evangelium. Tam vládl sice pohanský, ale velmi tolerantní král Ethelbert (jeho manželka byla křesťankou), který evropské mnichy vřele přijal a všemožně je podporoval. Pro Augustina, který byl v roce 596 vysvěcen na biskupa, byl jedním z životních vrcholů den, kdy se král od něho nechal osobně pokřtít. Misijní práce pod vedením Augustinovým pak už slavila jenom úspěchy. Požehnaný arcibiskup a apoštol Anglie zemřel 26. května asi roku 604. Je pochován v kostele Petra a Pavla, který vybudoval a jenž nyní nese jeho jméno. V Anglii a v benediktinském řádu je tento světec velmi ctěn a dnešního dne se konají na jeho počest velké oslavy. V diecézi canterburské však Augustina slaví až 13. září, k výročí přenesení jeho ostatků.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse