Vývoj- čtyři generace

Podle Stephena Coveyho lze rozdělit řízení času do 4 generací.
Navzájem se odlišují používanými nástroji a také tím, jaké aspekty úkolu uživatele toho kterého systému řízení času zajímají.

Stephen Covey
* 24. října 1932 v Salt Lake City ve státě Utah, Mezinárodně uznávaný leader, učitel, konzultant a autor bestsellerů, v České republice znám především jako autor knihy 7 návyků skutečně efektivních lidí.

Stephen Covey.jpg
Stephen Covey v roce 2010

Time management 1. generace

První generace: Zaznamenávání úkolu do tzv. To-Do listů (jednoduché zápisníky). Výhodou byla jeho jednoduchost při ovládání. Nevýhodou bylo, že se zde nezaznamenávali priority ani termíny dokončení. Dokončený úkol se jednoduše označil nebo škrtl. Tyto nevýhody jsou tolik zásadní, že se v dnešní době téměř nepoužívají.

Time management 2. Generace

Druhá generace: Plánování pomocí jednoduchým pracovních kalendářů nebo diářů. K jednotlivým úkolům šlo už zaznamenávat termíny dokončení a zahrnuje i stanovení cílů. Vznikla přehlednost ,která umožnila předvídat vytíženost dne. Umožnilo předat splněné úkoly v stanovených termínech. Nevýhoda byla, že nešlo zaznamenat více významných událostí v jednom dni. Posoudit situaci musel samotný uživatel. Rozhodnout se, který úkol má větší prioritu a budou upřednostněny nebo se posunou na později.

Time management 3. generace

Třetí generace: tyto systémy jsou nejrozšířenější především u profesí jako jsou IT vývojáři, vývojové týmy, advokáti, konzultanti a mnoho dalších. Tento systém umožňuje nastavit jednotlivému úkolu hodnoty a priority. Systém 3. Generace dokáže rozhodnout, které úkoly mají větší prioritu a dají jim přednost. Pro přípravu je nutné plánování, stanovení priorit a následně vlastní řízení pomocí osobního organizéru, počítače nebo PDA.
Jednotlivé úkoly jsou označeny:

  • čísly kde "1" značí nejvyšší prioritu a "2" druhou nejvyšší prioritu.
  • písmeny ABC (analýza stanovení priorit). Jedním ze zakladatelů této analýzy „ABC" byl Alan Lakein (americký autor). Označení písmen podle něj znamenalo: "A" položka s velkou důležitostí, "B" je důležitá položka a "C" je nejnižší důležitost.

    Alan Lakein.jpg

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme.
(Alan Lakein)

Time management 4. generace

Čtvrtá generace: Jedná se o nástroj pro dlouhodobý systém řízení života (life management), než o klasické řízení času. Je zefektivněním všech z výše uvedených nástrojů. Každý předchůdce time managementu předal něco svému dalšímu nástupci. Je doplněna o životní cíle, poslání a přání svého uživatele apod. Pomáhá mu určit co je v životě důležité a podle toho podřídit vše ostatní včetně plánování času. Plánuje se vždy na týden a týden před započetím. Čas, který nám při plánování zbyde lze zpříjemnit např. aktuálními událostmi. V České republice zatím není příliš rozšířený.

Vývoj time managementu zcela jistě ještě není ukončen. Prostředí, ve kterém lidé žijí, se neustále mění a je pravděpodobné, že i nadále budou narůstat nároky na využívání času, kterým bude chtít time management vyhovět.
Zdroj: http://citaty-slavnych.cz/autor/Alan_Lakein ( fotka), http://taskmanager.cz/tmpage/cs/time-management/, http://cs.wikipedia.org/wiki/Time_management

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse