Vůně a její přitažlivost

Jedním z nejmocnějších signálů řečí těla, které si mohou dva lidé vyměňovat, je pach. Tradují se různé historky o tom, jak si vévoda aragonský otřel obličej prádlem vysněné dámy a od té doby ji zoufale miloval. Tak silně na něho působila vůně jejího těla.

V dobách starého Říma byly vonné koupele a masáže vonnými mastmi pravidelnou předehrou milování. Cibet a ambra byly velmi populární mezi záletníky císařského Říma, kteří aromatická koření používali k navonění svého dechu. Jako afrodisiakum byla velmi ceněna vanilka.

Náš čichový smysl je nesmírně citlivý nejen ve smyslu pozitivním k vyvolání příjemných emocí, ale jeho citlivost přináší také nepříjemné pocity. Čichové receptory v nose mohou např. zjistit přítomnost látky zvané etylmerkaptan, která vzniká ve zkaženém mase již v množství menším než jedna čtyřmiliarda gramu. Každý člověk má svůj pachový podpis stejně jedinečný, jako otisky prstů. Když pomineme všechny procesy, které probíhají v těle a na kůži, tak k celkovému vjemu ještě přispívají pachy jídel v místnosti, kde sedíte, nápojů, parfémů, vod po holení, deodorantů, cigaretového kouře a pachů absorbovaných z okolí.

Reakce na přirozený pach těla jsou velmi různé v závislosti na kultuře národa a na důvěrnosti vztahu. Například Arabové připisují přirozenému pachu těla daleko větší důležitost, protože věří, že je z něj možné vyčíst charakterové a osobní vlastnosti.

Při setkání někteří Arabové úmyslně nasávají dech druhého, což je něco, čemuž se ostatní lidé pečlivě vyhýbají. Osobní vůni je zde připisována taková důležitost, že při domlouvání svatby dohazovač někdy žádá, aby mohl přivonět k budoucí nevěstě. Jestliže "nevoní pěkně", může ji odmítnout, neboť ta dívka, která "voní špatně", bude mít nesnášenlivou a nespokojenou povahu.

Naše kultura je jiná, ale přesto člověk, který je doprovázen nepříjemným zápachem, v nás často vzbuzuje negativní pocity. Záleží na každém jedinci, zda k dnes již každodenní běžné hygieně přidá toaletní vodu či parfém. Každý sám si musí najít míru, jak a v jakém množství použít vůni. Vlastní pach těla pro zvýšení přitažlivosti je dnes již skutečně důvodem k zamyšlení.

Samozřejmě, že nestačí vůně, aby si člověk udělal o druhém úsudek. V rozhodování budou mít velkou roli schopnosti dotyčného, charakter, zkušenosti, a momentální situace. Aerosolový postřik není rozhodně vše, ale může mít velký vliv a kompenzovat ostatní nedostatky.

Výzkumy ukázaly, že používají-li ženy velkého množství parfému, mohou v mužích vyvolat určitý stupeň agresivity. Dokonce v kombinaci se společenským oblečením vyvolávají pocit odstupu a chladnosti. Naopak kombinace s neformálním oblečením vyvolává velice pozitivní naladění. Proto je na každém, jak používání parfémů a deodorantů dávkovat.

A tak pamatujte: Nos je nejchoulostivější smyslový orgán a i nepatrný čichový vjem zůstává dlouho v paměti.

Z knihy

Evy Filipové - Společenská nápověda

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse