Vratislav a Valerie

V občanském kalendáři má dnes svátek Vratislav. Toto jméno je slovanského původu a znamená „vrať slávu", případně poněkud krkolomněji, že jeho nositel je této „slávy navratitel". Vratislav bývalo časté jméno potomků bájného Přemysla Oráče.Nejvýznamnějším z nich byl bezpochyby Vratislav II. Nevíme, kdy se přesně narodil, ale přišel na svět jako druhý syn knížete Břetislava a Jitky ze Schweinfurtu. Na pražský knížecí stolec dosedl po smrti svého bratra v roce 1061, když předtím již nějaký čas spravoval Olomoucko. Moravu si rozdělili jeho bratři Konrád a Ota. O úděl se však hlásil také Jaromír, jehož otec původně určil k duchovní dráze. Proto jeho nároky nikdo neposlouchal, a on roztrpčen odešel do Polska. V roce 1063 zřídil kníže Vratislav olomoucké biskupství a příštího roku povolal na Sázavu slovanské mnichy. Po smrti pražského biskupa obsadil v roce 1067 uvolněný úřad svým kaplanem. To však vyvolalo v zemi odpor, kníže ustoupil a biskupem se stal jeho bratr Jaromír. Tím nastalo Vratislavovi velice těžké období plné konfliktů a rozbrojů. Nepříjemných a trpkých, jaké umějí být snad jenom v rodině.Více se českému knížeti dařilo v zahraničí a na vojenském poli. Mnohokrát pomohl se svým vojskem i císaři Jindřichovi IV. Přes deset let stál Vratislav věrně po jeho boku, ale stále bez jakéhokoliv ocenění. Až v roce 1086 se konečně císař rozhoupal a jeho věrné služby ocenil. Dne 15. června ozdobil mohučský arcibiskup Egilbert ve svatovítském kostele na Pražském hradě Vratislava a jeho manželku Svatavu korunami. Královská hodnost sice nebyla dědičná, ale už to bylo přeci jen něco jiného než nějaký kníže. Když se to však vezme kolem dokola, zjistíme, že za tak velké zá sluhy toho Vratislav od císaře zas tolik nedostal. Ze slibů nezbylo nic, žádné území nezískal. Aby se neřeklo, dostal Vratislav ještě titul polského krále, což bylo ovšem ocenění spíše symbolického charakteru. Jisté však je, že za Vratislava přestaly naše země odvádět do říše starý roční poplatek a místo něho byl přijat úkol vypravit na císařskou korunovační cestu 300 jezdců. První český král Vratislav zemřel 14. ledna roku 1092 na následky zranění, které utrpěl při pádu z koně na lovu. Byl pohřben na svém milovaném Vyšehradě. Ve svých třech manželstvích zplodil asi 9 dětí, z nichž čtyři synové dosedli na panovnický stolec. Žádný z nich však nezískal královskou hodnost.V církevním kalendáři má dnes jmeniny Valerie. Dle občanského je slavila již 18. dubna, kdy jsme si její příběh připomínali podrobněji.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse