Vincenc (Ferrerský), Lambert a Petr (Gonzáles)

Český občanský kalendář uvádí v tento den Vincence, ačkoliv jeho církevní svátek připadá na 5. dubna. Příběh světcův i jeho jména jsme si připomenuli před devíti dny.Oslavencem církevního kalendáře je dnes Lambert. Jméno je to již zřídka užívané, ale zato velmi vznešené, znamená totiž „slavný po celé zemi".Patron dne šního dne Lambert z Lyonu byl nejprve vojenským velitelem na dvoře íránského krále, poté vstoupil do kláštera Fontenelle u Rouenu a později se stal arcibiskupem ve Vienne. Podle svého životopisce Aigarda byl silný ve víře, velkomyslný ve štědrosti a vlídný ke všem lidem. Zemřel roku 688.
Dalším dnešním oslavencem je Petr Gonzáles. Narodil se před rokem 1190 v Astorze (Španělsko). Pocházel z šlechtických kruhů. Jak v nich bylo zvykem, vedl okázalý a prostopášný život. Nic mu přitom nevadilo, že je duchovním. Změna v jeho chování nastala krátce po jeho jmenováním děkanem ve vlastním rodišti. Jel pyšně na nádherně vyšňořeném koni ulicemi města a opájel se svou mocí, když jej jankovité zvíře shodilo do bláta. Náhle ležel v louži a smál se mu snad každý. Zahanben se odplížil domů, kde si uvědomil, jak byl jeho dosavadní život prázdný. Začal se plně věnovat duchovní dráze. Nějaký čas byl zpovědníkem krále Ferdinanda Kastilského, ale vnitřní neklid jej hnal šířit víru na venkov mezi chudé. Jeho zvláštní náklonnost patřila námořníkům, které navštěvoval a zpovídal pří¬mo na lodích. Proto se stal také pod jménem Elmo jejich patronem. Zemřel 14. dubna 1246 v Túy (Španělsko). Dnešního dne také končí keltský měsíc olše - Fearn.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse