Vilém, Emil a Lanfranc z (Canterbury)

V občanském kalendáři má dnes svátek Vilém. V Holandsku mu říkají Willem, v Dánsku, Švédsku a Německu Wilhelm, v Anglii William, ve Francii Guillaume a v Itálii Guglielmo. Všechny podoby mají počátek ve staroger¬mánských slovech willo - „vůle" a helm - „helmice". Přeneseně lze tedy říci, že Vilém je „člověk, jehož předností byla silná vůle".Patronem dnešního dne je Vilém z Akvitánie (Francie). Byl vnukem Karla Martela a stal se udatným vojevůdcem slavného Karla Velikého. Jednoho dne jej však vojenská služba natolik otrávila, že se raději odebral na duchovní dráhu. Již v roce 804 založil klášter v Gellone (Francie). Ale nestal se jeho opatem, přijal tu nejnižší funkci, jaká byla k maní. Všem sloužil v pokoře a lásce až do své smrti, která přišla zřejmě 28. května roku 812. Spolubratři jej pochovali v kostele svého opatství, jež později nazvali podle něho St-Guilhelme-du-Désert. V roce 1066 jej kanonizoval papež Alexandr II.
V církevním kalendáři má dnes svátek Emil (podle našeho občanského mohl slavit už 22. května). Dnešní patron Emil byl Římanem a zřejmě pocházel ze slavného a bohatého patricijského rodu. Tajně vyznával křesťanskou víru a v roce 250 byl v provincii Afrika zatčen a krutě mučen. Nejprve svou víru odvolal, ale vzápětí neochvějně prohlásil, že je a vždy bude křesťanem. Rozzuření katani jej tedy upálili.
Dalším světcem dnešního dne je Lanfranc z Canterbury. Narodil se kolem roku 1005 v Pavii (Itálie). Ve svých 30 letech opustil svou vlast a otevřel v Avranches (Francie) školu pro právní vědy a svobodná umění. Jednoho dne se však dostal do nebezpečí života (roku 1042) a složil slib, že když si zachrání život, stane se mnichem. Odešel tedy do kláštera v Le Beč a již za tři roky se tam stal převorem a vedoucím klášterní školy. Měl plno vynikajících žáků, někteří se stali dokonce papeži (Alexandr II.). V roce 1063 se stal Lanfranc v klášteře opatem a již o sedm let později dosáhl mety nejvyšší, usedl na arcibiskupský stolec v Canterbury. Napsal mnoho spisů a anglickou církev opět více přiblížil evropské. Zemřel 28. května 1089 v Canterbury, jeho ostatky dnes odpočívají v jezuitské koleji v Benátkách.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse