Servác a Ondřej (Hubert Fournet)

V občanském kalendáři má dnes svátek Servác, další z „ledových mužů". Základem je patrně latinské slovo se.rva.re, „uchovávat". Znamená tedy něco jako „strážce" nebo „ten, který uchovává".
Dnes je Servác připomínán i v kalendáři římském. Je patronem Maastrichtu, Goslaru, Limburgu/Lahn, Quedlinburgu a wormského biskupství. To samo svědčí o velké úctě, které se tento patron těší. Navíc jej berou za svého ochránce i zámečníci a stolaři, lidé se k němu modlí, když je sužuje revmatismus, bolesti nohou a horečka. Také je vzýván, aby pomohl proti mrazu, který v těchto dnech přichází nikým nezván ani nevolán.
O Servácově životě existuje jen málo historických údajů. Víme jen, že pocházel z Arménie a přišel na svět asi ve 4. století. Zřejmě v roce 340 jej jmenovali biskupem v Tongernu. Zemřel 13. května roku 384 v Maastrichtu (Holandsko). Zde se také koná posvátná pouť, která se nyní odbývá každých 7 let. Při procesí (ommegang) nesou věřící ulicemi Servácovu hlavu a další ostatky. Slavnost je to vždy veliká, jenom v roce 1990 se jí účastnilo kolem 2000 účinkujících a přes 700 hudebníků.
Český církevní kalendář si dnes připomíná Ondřeje Huberta Fourneta. Narodil se 6. prosince roku 1752 v Maillé (Francie) a rodiče chtěli, aby se věnoval duchovní dráze. To se však mladíkovi příliš nezamlouvalo, dokonce jednou z koleje utekl. Nakonec však přijal svěcení a stal se farářem ve svém rodišti. Nadále se však choval více jako hejsek než jako služebník Boží. Obrat v Ondřejově životě přineslo až setkání s jedním žebrákem, který jej prosil o almužnu. Vyhnal jej od svých dveří, ale náhle se v něm vše zlomilo a uvědomil si svou vnitřní prázdnotu. Vzápětí rozdal vše, co měl, a stal se nejchudším z chudých. Život v bídě a pomoci bližním jej morálně zocelil. Když vypukla francouzská revoluce, odmítl přísahat na republikánskou ústavu, a musel proto uprchnout do Španělska. Do vlasti se vrátil až po pádu Robespierrovy hrůzovlády. Zde s podporou Jany Alžběty Bichierové založil Kongregaci křížových sester od svatého Ondřeje. Řád se věnoval především péči o chudé a nemocné. Fournet vedl tuto kongregaci až do roku 1832. Zemřel 13. května roku 1834 v Poitiers (Francie) a 4. června roku 1933 byl svatořečen.
V keltském kalendáři stromů začíná dnes měsíc hlohu Úath.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse