Otmar/Otomar a Markéta (Skotská)

V občanském kalendáři má dnes svátek Otmar nebo také Otomar. Toto jméno je německého původu a znamená, že jeho nositel je „šťastný díky svému bohatství". Jeho prvotní tvar zněl Ótmár.
Dne šním patronem je Otmar ze St. Gallenu, který se narodil kolem roku 690 a původem byl Němec. V roce 719 převzal vedení mnichů, kteří se usadili u hrobu sv. Havla v dnešním St. Gallenu. Byla to především jeho zásluha, že na tomto místě vyrostla poustevna a klášter, který převzal řeholi svatého Benedikta. Je také zajímavé, že zde Otmar založil první domov pro švýcarské malomocné. Otmarovy aktivity se však nelíbily mocným franským hrabatům, která měla na zdejší území zálusk. Jak mohl asi dopadnout upřímný mnich, stojící proti mocným tohoto světa? Jednoho dne byl jednoduše zajat, falešně obviněn a nakonec vypovězen na rýnský ostrov Werd u Steinu. Zde nešťastný a pokořený Otmar v trpné osamělosti dne 16. listopadu roku 759 zemřel. Teprve deset let po jeho skonu byly jeho pozůstatky pietně přeneseny do St. Gallenu a o 100 let později do kostela, který dostal i jeho jméno. V té době se již Otmarův kult šířil celým Německem a kolem jeho osoby se postupně vytvořila živá tradice. Stal se patronem nemocných, dětí, těhotných žen a také pomlouvaných lidí. Jako pomocník při dět¬ských nemocech je dodnes uctíván především v Eutenhausenu v augsburském biskupství. Pouť k tamnímu farnímu kostelu a vzývání Otmara jsou známy již od 18. století. Dokonce zde faráři světili dětské halenky, které pak oblékali rodiče nemocným dětem, jež je pak musely strpět devět dnů. V církevním kalendáři má dnes své výročí Markéta. Toto jméno má prastarý původ. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že jeho základ je orientální a znamená „perla". K nám se jméno dostalo díky latině, kde zní Margarita, a změnou přes Margaretu vznikla naše Markéta. V občanském kalendáři má svátek 13. července, v římském bychom jich našli během roku více. Dnes kalendář připomíná Markétu Skotskou, s jejímiž osudy jsme se seznámili již 10. června.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse