Miloslava, Gracián, Alexius (a druhové)

V občanském kalendáři má dnes svátek Miloslava. Jejím mužským protěj­škem je Miloslav, který má jmeniny 18. prosince. Jména Miloslav i Milosla­va patří ke starým slovanským jménům a za jejich latinskou obdobu jsou považováni Mansvet, který má svátek 3. září, a Gracián. Obě jménajsou vy­kládána jako „slavný milostí"", „slavící milost"" nebo také „milý a klidný"". Gracián je dnes v římském kalendáři připomínán také. Byl nejspíše rodi­lým Římanem a narodil se ve „Věčném městě"" někdy ve 3. století. Patřil ke starobylému rodu Graciů. Stal se knězem a v roce 249 jej poslal papež Fa­bián jako misionáře do Galie. Tak se dostal Gracián do Tours, kde ho lidé brzy provolali prvním zdejším biskupem. V té době však celou říší zmítala vlna křesťanského pronásledování. Když strůjce pogromů císař Decius (251) zemřel, nastal všude na krátký čas klid a mír. Biskup Gracián působil potom ve své diecézi celé půlstoletí, aby se nakonec dožil toho nejkrutější­ho pronásledování křesťanů, které nastalo za císaře Diocletiana. Biskup sám měl štěstí nezahynul rukou katů, ale tiše zesnul 18. prosince 301 v Tours. Po jeho smrti osiřel biskupský stolec na plných 36 let. Teprve v ro­ce 337 byl zvolen zvolen Lidor, který nechal postavit budovu, jež se stala předchůdkyní dnešní katedrály v Tours. Další z biskupů, Martin, nechal do chrámu přenést ostatky sv. Graciána. Dnes patří katedrála sv. Graciána k nejznámějším stavbám celé Francie.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse