Michaela, Izák (Jogues) a druhové

V občanském kalendáři má dnes svátek Michaela. Toto jméno je ženskou obdobou jména Michael.V kalendáři se vyskytuje pouze jedna Michaela, která žila v polovině 14. století v městě Pesaro (Itálie). Svět jí ležel u nohou. Byla mladá, krásná a bohatá, ale k všeobecnému údivu vstoupila do družiny Františka z Assisi. Vybrala si toto společenství lidí, kteří se rozhodli sloužit těm nejubožejším z ubohých. Pomáhala jim ze všech sil a rozdala chudým vše, co měla. Její příbuzní jí to sice nikdy nezapomněli, ale Michaelu to nijak neodradilo a dál se věnovala svému poslání. Zemřela v roce 1356.
V církevním kalendáři je dnes připomenut Izák Jogues. Narodil se 10. ledna 1607 v Orleans (Francie). V roce 1624 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova a o dvanáct let později odcestoval jako misionář do Kanady. Kázal Mohawkům a během svého působení došel jako první Evropan až k východnímu cípu Hořejšího jezera, urazil tak vzdálenost dlouhou přes tisíc mil. V roce 1642 byl spolu s Reném Goupilem zajat Irokézy, rok vězněn a tak krutě mučen, že nemohl pohnout rukama. Jistý Holanďan z Fort Orange mu sice pomohl uniknout, ale o necelé tři roky později přišel Izák do místa svého zajetí znovu (Ossernenon, dnešní Auriesville ve státě New York). Jednoho odpoledne byl spolu s Janem Lalandem chy¬cen. Byli zbiti a rozdrásáni noži a ještě téhož večera (18. října 1646) byl Izák Jogues zabit tomahawkem. Druhého dne zahynul stejným způso¬bem i Laland. Jejich uříznuté hlavy byly naraženy na kůly palisády a těla byla vhozena do řeky Mohawku. Spolu se sedmi jinými jezuitskými misionáři byl Francouz Izák Jogues prohlášen za svatého papežem Piem XI. 29. června 1930.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse