Lýdie a Jan (od Kříže)

V občanském kalendáři má dnes svátek Lýdie. Toto jméno je řeckého původu a znamená „pocházející z Lýdie" (oblast v Malé Asii). V církevním kalendáři měla tato dívka jmeniny již 4. srpna.
Je uctívána jako patronka barvířů. Podle tradice se prý Lýdie, která obchodovala s purpurem, nechala s celou rodinou pokřtít ve Filippe v Řecku od samotného sv. Pavla. Byla to prý úplně první křesťanka v Řecku a každý misionář, který sem zavítal, mohl užívat jejího pohostinství.
V církevním kalendáři má dnes jmeniny další z mnoha Janů. Dnešní se jmenuje Jan od Kříže a přišel na svět 24. června 1542 v malém starokastilském městečku Fontiveros (Španělsko). Jeho otec byl šlechtického původu, ale rodina se ho zřekla, poněvadž si nevybral manželku sobě rovnou, ale vzal si za ženu obyčejnou měšťku. Tím přišel o veškeré prostředky, musel se živit jako tkadlec. Přál si, aby se i jeho syn vydal stejnou cestou, ale ten byl příliš nešikovný pro takovou práci, a tak si musel vydělávat jinak. Měl od dětství dobré srdce, šel tedy pracovat do nemocnice. Vedle této namáhavé činnosti však stačil ještě navštěvovat filozofický kurs v místní jezuitské koleji. Ve svých 21 letech vstoupil Jan v Medině do karmelitského řádu a přijal řeholní jméno Jan od Kříže. Jeho představení si všimli, jak nadaného mladíka ve svém klášteře mají, a poslali jej na teologická a filozofická studia do Salamanky, kde Jan v roce 1568 přijal kněžské svěcení. V té době již ale vážně uvažoval o tom, že z řádu vystoupí, neboť se mu zdál málo přísný. Tehdy se také seznámil s mystickou a karmelitánkou Terezií z Ávily, která byla též nespokojena a začala svůj řád reformovat. Jan se bez váhání připojil k její práci. Za pár let díky úsilí obou vznikla řádová větev bosých karmelitánů - reformovaných. To se však nelíbilo ostatním karmelitánům, kteří Jana dokonce uvěznili a těžce týrali. V roce 1578 se mu podařilo z vězení uprchnout, skrýval se v odlehlém klášteře Calvario. Vývoj se už nedal zastavit a k rozdělení řádu přece jenom došlo. Vznikli tedy karmelitáni „obutí" a „bosí".Od roku 1558 je Jan od Kříže převorem hlavního kláštera bosých karmelitánů v Segovii. Klid však nemá, neboť jeho reformy jsou mnohým spo¬lubratrům trnem v oku. Znovu je těžce napadán, a tak se raději opět stahuje do ústraní. Navíc velmi těžce onemocní; odchází proto do kláštera Carmelitas Descalzos v andaluském městě Ubedě, kde 14. prosince 1591umírá. Dnes se na místě jeho úmrtní světnice tyčí oratoř Saň Juan de la Cruz ze 17. století.Jak už to tak bývá, teprve po smrti byly jeho zásluhy náležitě oceněny. Papež Pius XI. jej povýšil na církevního učitele a jeho spisy označil za „zákoník a školu věřící duše". Dnes je Jan od Kříže uznáván jako nejdůležitější učitel mystické teologie. Jeho dílo se řadí mezi nejobsáhlejší ve své době. Analýzy jeho mystických prožitků a formulace, kterých použil, jsou i dnes pokládány za vrcholné.Jeden mystik m á dnes výročí úmrtí a druhý narození. Tím druhým je samotný Nostradamus  velký francouzský věštec a astrolog, o výklad jehož předpovědí se dodnes vedou vášnivé spory.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse