Luboš, Panna Maria Karmelská, Carmen, Marie Magdalena (Postelová)

V občanském kalendáři má dnes svátek Luboš. Jedná se o domáckou podobu k Lubomírovi, ale mohlo by jít i o přetvořené jméno Lubor. Základem obou jmen je staré slovanské slovo Ijub, takže jméno lze vyložit jako „milý čili libý".
V církevním kalendáři se dnes slaví svátek Panny Marie Karmelské. V tomto jméně je připomínána hora Karmel v Palestině. Slovo karmel se překládá jako „zahrada" nebo „sad". A skutečně, na tomto místě uprostřed pouště rostl háj staletých libanonských cedrů a dubů. Tato hora byla uctívána již od pravěku. Prastarý izraelský prorok Elijáš zde oprášil dávný kamenný oltář a od raných křesťanských dob je toto místo zasvěceno Panně Marii. Španělé jí říkali Nuestra Seňora dél Carmel nebo také dél Carmen. Už v minulých staletích býval mariánský kult silný, ale jméno Marie se dlouho nestávalo běžným. Teprve doba barokní z něj učinila jméno nejčastěji užívané. Právě ve Španělsku bylo tak často udělované, že zde museli přistoupit k rozlišení různými přívlastky. A tak vznikla z Panny Marie Carmelské - Carmen, z Panny Marie Bolestné - Dolores a z Panny Marie Chránící vykupování otroků - Mercedes.
Ve světovém kalendáři má dnes svátek Marie Magdalena Postelová. Přišla na svět 28. listopadu 1756 v Barfleuru (Francie). Rodiče ji nechali pokřtít jako Julii, jméno Marie Magdalena přijala až roku 1798. Po velmi chabém základním vzdělání vstoupila ještě mladičká dívka do kláštera benediktinek ve Valignes. Brzy však opustila klášterní zdi a začala pomáhat všem, kteří se dostali do nějakých potíží. Zřídila si i malou školu, kde vyučovala náboranství. Odvahu a dobré srdce prokázala Marie Magdalena během krvavé francouzské revoluce. Pomáhala totiž mnohým pronásledovaným knězům při útěku do Anglie a dál odvážně vyučovala zakázané náboženství. Po nástupu císaře Napoleona se poměry poněkud uklidnily a Marie Magdalena vedla školu v Cherbourgu. Navštěvovalo ji na 300 dětí. O dva roky později založila Společenství sester křesťanských škol milosrdenství. Tento řád neměl ve Francii na růžích ustláno, ale jeho zakladatelka se nenechala odradit. Jistá si svým posláním, dovedla své dílo v průběhu desetiletí k rozkvětu. V roce 1832 se jí nakonec podařilo získat upadlé benediktinské opatství v St-Saveur-le-Vicom-te (na jih od Cherbourgu), kde zřídila mateřinec svého řádu křesťanských sester. V něm také Marie Magdalena Postelová zemřela 16. července 1846v požehnaném věku 90 let. Papež Pius XI. ji svatořečil 24. května 1925.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse