Iva a Edmund (Kampián)

Dnes má v občanském kalendáři svátek Iva. Toto jméno je vlastně zkratkou od Ivany, což je ženská podoba Ivana. Na počátku všeho stojí hebrejské jméno Jan, které se překládá „Bůh je milostivý". Existuje však ještě jedna možnost, jak toto hezké jméno vysvětlit. Někteří jazykovědci se totiž domnívají, že Iva je ženskou obdobou jména Ivo, jež lze z němčiny přeložit jako „tisový luk". Iva je u nás stále oblíbenější, a tak není divu, že má i mno¬ho domáckých forem, jako jsou například Ivuška, Ivuš, Ivanka, Ivka, I/ca, ale také Ivule, Ivuša nebo lvík.
V církevním kalendáři má dnes svátek Edmund nebo také Edmond. Toto jméno má anglosaský původ a znamená „mocný ochránce".Dnešní oslavenec má přívlastek Kampián. Na svět přišel 25. ledna roku 1540 v Londýně. Jeho otec tam byl knihkupcem a poskytl svému synovi dobrou výchovu. Edmund byl navíc velmi nadaný, a tak se mu dostalo i stipendia v Koleji sv. Jana v Oxfordu. Není tedy divu, že se ve věku 20 let zařadil mezi tehdejší vynikající vědce. V roce 1569 se stal Edmund Kampián jáhnem anglikánské církve. Patřil tak sice k protestantům, ale vnitřně se cí¬til katolíkem. To samozřejmě neuniklo jeho odpůrcům, kterých má každý vždy dost, a Edmundovi se začalo v Anglii těžce dýchat. Nakonec neviděl jiné východisko, než ze země uprchnout. Pod nepravým jménem odjel v roce 1571 do Flander, kde ve slavn ém semináři v Douai začal studovat teologii. O dva roky později se Edmund odebral do Říma, kde vstoupil do jezuitského řádu. Po noviciátu v Brně vyučoval rétoriku a jiné obory na jezuitské škole v Praze. Nával na jeho nesmírně zajímavé přednášky býval prý obrovský. V Praze také Edmund prožil kněžské svěcení. V příštím roce již na něho čekal velice obtížný úkol: spolu s Robertem Personem byl vyslán na misijní cestu do své vlasti, do Anglie. Věděl, že odchází do velikého nebezpečí. Nejprve odjel do Milána, kde navštívil Karla Boromejského, poté přestrojen za obchodníka se šperky vstoupil v roce 1580 do Anglie. Svou misi dlouho držel v tajnosti. Navštěvoval katolíky zajaté ve vězeních, sloužil mše a psal plamenné katolické spisy. Jeho činnost byla velice aktivní, a tak zakrátko získali ustrašení katolíci opět sebevědomí. V Anglii napsal Ed¬mund své slavné dílo Decem rationes („Deset důvodů"), které obhajovalo katolickou víru proti anglikánské. Kniha byla okamžitě rozebrána, ačkoliv jí vyšlo neuvěřitelných 400 000 exemplářů. Takový bývá osud zakázaných knih... Edmund si tedy mohl jenom blahopřát. Ovšem nepřítel nikdy nespí - a Kampián se o tom měl velice brzy přesvědčit. Našel se jeden „přítel" a 25. července roku 1581 byl Edmund zatčen a uvězněn v londýnském Toweru. Věznitelé věděli, že mají proti sobě zdatného protivníka, a v žádném případě z něho nechtěli učinit mučedníka. Nabízeli mu proto veliké bohatství a žádali ho, aby ve své katolické misi přestal. Na to však Edmund nepřistoupil. Přišlo tedy, co přijít muselo. Kruté mučení, zinscenovaný proces, falešní svědkové a nakonec trest smrti, který kat vykonal 1. prosince roku 1581 v Tyburnu u Londýna.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse