Bořivoj, Petr (Chrysologus)

V našem občanském kalendáři si dnes připomínáme Bořivoje. První slož­kou tohoto staroslovanského jména je sloveso bořiti čili „bojovati"", druhou tvoří voj, což znamená „voják"".Bořivojů znají naše dějiny bezpočet, ale nejznámějším byl zcela jistě přemyslovský kníže, toho jména první. Tento první historicky doložený český panovník byl podle tradice nástupcem bájného Hostivíta. Narodil se asi kolem roku 852. Někdy po roce 868 se stal pražským knížetem, jeho moc byla omezena na oblast dnešních středních Čech. Za manželku pojal Ludmilu (874/75) a měl s ní dva syny, Spytihněva a Vratislava (otec sv. Václava). Bořivoj a jeho manželka přijali křesťanství z rukou arcibiskupa Metoděje. Byl to on, kdo vystavěl první svatyně v Čechách (sv. Klimenta na Levém Hradci, P. Marie na vrchu Žiži poblíž kamenného stolce českých knížat). Začal s výstavbou Pražského hradu. Zpočátku byl vazalem moravských knížat, ale brzy začal pracovat na české samostatnosti (proces ukončil až kníže Boleslav I.) Jakkoli měl Bořivoj tendence popřít moravský vliv, byl příliš slabý na to, aby si mohl dovolit vést bez vůle Moravanů vlastní politiku. Byl ovšem natolik obratným politikem, že využíval Svatoplukova protektorátu k podmanění ostatních českých knížat. Je proto možno říci, že Čechy konce 9. století už měly jednoho hlavního knížete, jímž byl právě přemyslovský Bořivoj. Po jeho smrti (asi 888) se pokusili Moravané o poslední ovládnutí Čech, vládl zde krátce moravský Svatopluk, do čela opozice se však postavil nejstarší syn Bořivojův Spytihněv a po několika letech se mu podařilo Moravany z Čech vytlačit a ujmout se konečně vlády po svém otci.
V církevním kalendáři slaví dnes svátek Petr Chrysologus (Zlatoústý). Jméno Petr má své počátky až v aramejštině a přes řečtinu a latinu se do¬stalo až k nám. Význam slova je „skála", tak nazval svého prvního z apoštolů samotný Ježíš.
Dnešní oslavenec patří mezi církevní učitele. Zcela právem, neboť jeho dílo je obdivuhodné. Narodil se kolem roku 380 ve Forum Cornelii u Imoly (Itálie). Ačkoliv se od něho zachovalo mnoho spisů a 183 kázání, o něm samém toho víme daleko méně. Je to přirozené, protože lidé, kteří nám mají co říci, o sobě příliš nemluví. A naopak. Petr byl vynikající spisovatel a filozof, přitom - při vší hloubce myšlenek a učenosti - byla jeho slova lidová a dostupná každému posluchači. Díky tomu k nám jeho myšlenky hovoří jasně a zřetelně i dnes. Petr zemřel 3. prosince roku 450.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse