Arnošt, Jan Klimak (Klimakos) a Amadeus Savojský

Arnošt, dnešní oslavenec z občanského kalendáře, je svým původem jménem německým a znamená „vážný, pevný, rozhodný v boji".
Arnoštů je v kalendáři hned několik. Jednoho zavraždili Saracéni na břehu Tiberiadského jezera a má svátek 12. ledna. Jiný Arnošt měl ve světovém kalendáři svátek před třemi dny a byl hrabětem z Hohensteinu (v severozápadním předhůří Krušných hor). Mezi naše nejznámější Arnošty se bezesporu důstojně řadí Arnošt z Pardubic. Od roku 1344 byl arcibiskupem pražským a patřil mezi muže mimořádně vzdělané. Stal se nejbližším spolupracovníkem Karla IV., světil základní kameny katedrály na Pražském hradě, hradu Karlštejna i Karlova mostu a na jeho radu založil císař pražskou univerzitu.
V n šem církevním kalendáři má dnes svátek Jan Klimak nebo také Klimakos. Jeho křestní jméno Jan má své kořeny v hebrejském Jochánán a znamená „Bůh je milostivý".
Jan Klimak se narodil v 6. století v Palestině, kde také kolem roku 649 zemřel. Své přízvisko „Klimakos" získal od svého nejslavnějšího dílaíCíimor („Žebřík"). Je to pojednání o získávání ctností a potírání neřestí. Kniha--žebřík má 30 kapitol příček, které odpovídají třiceti letům skrytého života Ježíšova. Cílem veškerého snažení Jana Klimaka bylo napodobení Krista. Již v 16 letech se uchýlil na horu Sinaj, kde žila skupina poustevníků, avšak i tento způsob života se mu zdál příliš světský. Vyhledal si proto osamělou jeskyni, ve které setrval přes čtyřicet let. Někdy kolem roku 638 vstoupil opět do kláštera na Sinaji a stal se představeným všech poustevníků v zemi. Po čtyřech letech vložil vedení kláštera do rukou svého bratra a zemřel.
Dalším dnešním světcem je Amadeus IX. Savojský. Jeho křestní jméno bychom přeložili asi nejlépe jako Bohumil a vévoda Savojský se tomuto jménu rozhodně nezpronevěřil. Narodil se 1. února 1435 v Thonon-les-Bains ve Francii a vešel do dějin jako veliký dobrodinec všech chudých své země. Protože však trpěl po celý život těžkou epilepsií, vzdal se vlády v prospěch své manželky a odešel do Vercelli v Piemontu (severní Itálie), kde 30. března roku 1472 zemřel. Od té doby byl ctěn jako patron Savojska a královského rodu piemontského.Naši předkové dnes uctívali koně, protože věřili, že nastává období užšího sepětí člověka s přírodou a čas vhodný pro putování.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse